Sortering og Gruppering

I dialogen Sortering og Gruppering i Rapportbyggeren kan du definere de felter, skal defineres i din rapport og de felter, der skal holdes sammen for at udgøre en gruppe. Hvis du grupperer din rapport efter et bestemt felt, bliver alle poster med den samme feltværdi holdt sammen i en gruppe.

Feltet Gruppering viser felterne i rækkefølge fra øverst til nederst. Du kan vælge et hvilket som helst felt og derefter klikke på knapperne Flyt op eller Flyt ned, for at flytte dette felt op eller ned på listen.

Sortering og gruppering bliver anvendt i listens rækkefølge fra top til bund.

Som standard oprettes en ny gruppe for hver ændrede værdi i en post i det valgte felt. Du kan ændre denne værdi afhængigt af felttypen:

  1. I felter af typen Tekst kan du vælge Fortegn og indtaste n tegn i tekstfeltet herunder. Poster, der er ens på de første n tegn, bliver grupperet sammen.

  2. I felter af typen Dato/Tidspunkt kan du gruppere posterne efter samme år, kvartal, måned, uge, dag, time eller minut. Derudover kan du angive et et interval af uger eller timer: 2 ugers data i to-ugers grupper, 12 timer i halvdags grupper.

  3. I felter af typen Autotal, Valuta eller Tal kan du angive et interval.

Når du angiver, at nogle poster skal holdes sammen på én side, har du tre valgmuligheder:

  1. Nej - der tages ikke ikke hensyn til sidebegrænsninger.

  2. Hele gruppen - udskriver gruppeoverskrift, detaljedelen og gruppe-fodteksten på den samme side.

  3. Med den første detalje - udskriver gruppeoverskriften, udelukkende når postens detaljer også kan udskrives på én side.

Støt os venligst!