Egenskaber

Vinduet Egenskaber i Rapportbyggeren viser altid det aktuelt valgte objekts egenskaber i visningen Rapportbygger.

tip

Tryk på Skift-F1 og peg med musen på et input-felt for at se en hjælpetekst til den.


Ved den første start af Rapportbyggeren viser vinduet Egenskaber fanebladet Data for hele rapporten.

Vælg en tabel fra listen Indhold og tryk derefter på Tab-tasten eller klik uden for inputfeltet for at forlade inputfeltet.

Vinduet Tilføj felter til rapporten vises automatisk, når du har valget en tabel i Indholdsfeltet og forlader det. Du kan også klikke på ikonet Tilføj felt på værktøjslinjen eller vælge Vis ▸ Tilføj felt.

Fanebladet Generelt kan bruges til at ændre rapportens navn og til blandt andet at deaktivere områderne Sidehoved og Sidefod.

tip

For at få vist fanebladene Data eller Generelt for hele rapport, vælger du Rediger ▸ Vælg alt ▸ Vælg rapport.


Hvis du klikker området Sidehoved eller Sidefod uden at vælge noget objekt, ser du fanebladet Generelt for det område.

Du kan redigere nogle af områdets visuelle egenskaber .

Hvis Betinget udskrivningsudtryk evalueres som TRUE (sand), udskrives det valgte objekt.

Hvis du klikker på området Detalje uden at vælge noget objekt, ser du dette områdes faneblad Generelt.

Du kan angive nogle egenskaber til at fintune den måde, posterne udskrives på.

Indsæt nogle datafelter i området Detaljer eller indsæt andre kontrolfelter i et vilkårligt område. Når du vælger et indsat felt, kan du sætte egenskaberne i vinduet Egenskaber.

Ved et Etiketfelt kan du ændre den viste tekst i inputfeltet Etiket.

Ved et billede kan du angive, om billedet skal indsættes som et link til en fil eller bare som et indlejret objekt i Base-filen. Indstillingen Indlejret billede forøger Base-filens størrelse, men indstillingen Link ikke er lige så flytbart til andre computere.

På et datafelts faneblad Generelt kan du blandt andet indstille Formateringsegenskaber.

På fanebladet Data kan du ændre det dataindhold, der skal vises.

Støt os venligst!