Rapportbygger

Rapportbygger er et værktøj til oprettelse af dine egne databaserapporter. I modsætning til Guiden Rapport, kan du med Rapportbyggeren tage kontrol og designe rapporten som du vil. Den genererede rapport er et Writer-dokument, som du også kan redigere.

note

For at bruge Rapportbyggeren, skal softwaren Java-afviklingsmiljøet (JRE = Java Runtime Environment) være installeret og denne software skal være valgt i LibreOffice.


For at installer JRE-softwaren

Rapportbyggeren kræver et installeret Java-afviklingsmiljø (JRE = Java Runtime Environment).

 1. Vælg ▸ LibreOffice ▸ Avanceret.

 2. Vent op til et minut, mens LibreOffice indsamler information om installeret Java-software om dit system.

  Hvis der findes en nylig JRE-version på dit system, ser du en indførsel på listen.

 3. Klik på alternativknappen foran indførslen for at aktivere denne JRE_version til brug i LibreOffice.

 4. Sørg for, at Brug et Java-afviklingsmiljø (JRE) er aktiveret.

Hvis der ikke findes nogen JRE-version på dit system, åbner du din webbrowser og downloader JRE-softwaren fra http://www.java.com. Installer JRE-softwaren. Genstart derefter LibreOffice og åbn ▸ LibreOffice ▸ Avanceret igen.

For at åbne Rapportbyggeren

 1. Åbn en Base-fil eller opret en ny database. Databasen skal indeholde mindst en tabel med i det mindste et datafelt og et primærfelt.

 2. Klik på ikonet Rapporter i vinduet Base og vælg derefter Opret rapport i Designvisning.

  Vinduet Rapportbygger åbnes.

Rapportbyggeren er delt i tre dele. Øverst ser du menuen med værktøjslinjerne derunder.

Til højre ser du vinduet Egenskaber med egenskabsværdierne for det valgte objekt.

Den venstre del af vinduet Rapportbygger ses i visningen Rapportbygger. Visningen Rapportbygger er begyndelsesvis opdelt i tre sektioner, fra top til bund:

 1. Sidehoved - træk kontrolfelter med fast tekst ind i området Sidehoved

 2. Detalje - træk-og slip databasefelter i området Detaljer

 3. Sidefod - træk kontrolfelter med fast tekst ind i området Sidefod

For at indsætte et yderligere område Rapporthoved og Rapportfod vælger du Rediger ▸ Indsæt Rapportsidehoved/-sidefod. Disse områder indeholder tekst, der vises i begydelsen og slutningen af hele rapporten.

Klik på ikonet "-" foran et områdenavn for at folde det område sammen til en linje i visningen Rapportbygger. Ikonet "-" ændres til ikonet "+" og du kan klikke på det, for at udvidde området igen.

Du indsætter databasefelter ved trække-og-slippe dem ind i området Detaaljer. Se sektionen "For at indsætte felter i rapporten" herunder.

Derudover kan du klikke på feltet Etiket eller ikonet Tekstfelt på værktøjslinjen og der derefter trække en rektangel ind i ormdået Sidehovedet eller Sidefod for at definere en tekst, der er ens på alle sider. Du indtaster teksten i feltet Etiket i det tilsvarende vindue Egenskaber. Du kan også tilføje grafik ved at bruge ikonet Grafik.

For at forbinde rapporten til databasetabellen

 1. Flyt musen til visningen Egenskaber. Du ser to faneblade: Generelt og Data.

 2. På fanebladet Data klikker du på Indhold for at åbne kombinationsfeltet.

 3. Vælg den tabel, som du vil oprette en en rapport om.

 4. Efter valg af tabel trykker du på Tab-tasten for forlade feltet Indhold.

Vinduet Føj felter til rapporten åbner automatisk og viser alle felter i den valgte tabel.

Føj felter til rapporten

Vinduet Tilføj felt hjælper dig med at indsætte tabelindførsler i rapporten.

Efter indsættelse af felter i visningen Detalje er rapporten klar til udførelse.

Udførelse af en rapport

Klik på ikonet Udfør rapport på værktøjslinjen.

Ikonet Udfør rapport

Ikonet Udfør rapport

Et Writer-dokument åbnes og viser den rapport, du har oprettet og som indeholder alle værdier i den databasetabel, du har indsat.

Hvis databasens indhold ændrede sig, udfører du rapporten igen for at opdatere resultatrapporten.

Redigering af en rapport

Bestem først, om du vil redigere den genererede rapport, som er et statisk Writer-dokument, eller om du vil redigere visningen Rapportbygger og derefter generere en ny rapport baseret på det nye design.

Writer-dokumentet åbnes skrivebeskyttet. For at redigere Writer-dokumentet klikker du på Rediger dokument på informationslinjen eller vælger Rediger ▸ Redigeringstilstand.

Hvis du vil redigere visningen Rapportbygger, kan du ændre nogle af den egenskaber.

Klik på området Detaljer. Derefter ændrer du nogle egenskaber i vinduet Egenskaber, for eksempel baggrundsfarven.

Når du er færdig, klikker du på ikonet Udfør rapport for at oprette en ny rapport.

Ikonet Udfør rapport

Ikonet Udfør rapport

Hvis du lukker Rapportbyggeren bliver du spurgt, om rapporten skal gemmes. Klik på Ja, giv rapporten et navn og klik på OK.

Sortering af rapporten

Uden sortering eller gruppering bliver posterne indsat i rapporten i den rækkefølge, de er hentet i fra databasen.

 1. Åbn visningen Rapportbygger og klik på ikonet Sortering og gruppering på værktøjslinjen. Du ser dialogfeltet Sortering og gruppering.

Ikonet Sortering og gruppering

Ikonet Sortering og gruppering

 1. I feltet Grupper klikker du på det felt, du vil have som det første sorteringsfelt og angiver egenskaben Sortering.

 2. Udfør rapporten.

Gruppering

 1. Åbn visningen Rapportbygger og klik på ikonet Sortering og gruppering på værktøjslinjen. Du ser dialogen Sortering og Gruppering.

 2. I feltet Grupper åbner du listefeltet Gruppeoverskrift og vælger at vise en gruppeoverskrift.

 3. Klik på ikonet Tilføj felt for at åbne vinduet Tilføj felt.

Ikonet Tilføj felt

Ikonet Tilføj felt

 1. Træk-og-slip det feltelement, du vil gruppere ind i sektionen gruppeoverskrift. Træk-og-slip det resterende felter ind i sektionen Detalje.

 2. Udfør rapporten. Rapporten viser de grupperede poster.

Hvis du vil sortere og gruppere, åbner du visningen Rapportbygger og åbner derefter dialogfeltet Sortering og gruppering. For at vise en gruppeoverskrift for de felter, du vil gruppere, vælger du at skjule Gruppeoverskriften for de felter, du vil sortere. Luk vinduet Sortering og gruppering og udfør rapporten.

Opdatering og udskrivning af dine data

Når du indsætter nogle nye data eller redigerer data i tabellen, viser en ny rapport de opdaterede data.

Klik på ikonet Rapporter og dobbeltklik på din senest gemte rapport. Der bliver oprettet et nyt Writer-dokument, som viser de nye data.

Ikonet Rapporter

Ikonet Rapporter

For at udskrive en rapport vælger du Filer ▸ Udskriv fra Writer-dokumentet.

Støt os venligst!