Dato og klokkeslæt

Du kan åbne dialogen Dato og klokkeslæt iRapportbyggeren ved at vælge Indsæt ▸ Dato og klokkeslæt.

tip

Tryk på Skift-F1 og peg med musen på et input-felt for at se en hjælpetekst til den.


Aktiver Medtag dato for at indsætte et datofelt i rapportens aktive område. Datofeltet viser den aktuelle dato, når rapporten udføres.

Aktiver Medtag klokkeslæt for at indsætte feltet Tidspunkt i rapportens aktive område. Feltet Tidspunkt viser det aktuelle tidspunkt, når rapporten udføres.

Klik på OK for at indsætte feltet.

Du kan klikke på feltet Dato eller Tidspunkt og trække det til en anden placering inden for det samme område, eller redigere egenskaberne i vinduet Egenskaber.

Støt os venligst!