Guiden Forespørgsel

Guiden Forespørgsel hjælper dig med at designe en databaseforespørgsel. Den gemte forespørgsel kan kaldes enten fra den grafiske brugerflade eller med den automatisk oprettede kommando i SQL-sprog.

Guiden Forespørgsel ▸ Feltudvælgelse

Angiver tabellen for at oprette forespørgslen og angiver, hvilke felter, du vil have med i forespørgslen.

Guiden Forespørgsel ▸ Sorteringsrækkefølge

Angiver sorteringsrækkefølgen for dataposterne i din forespørgsel.

Guiden Forespørgsel ▸ Søgebetingelser

Angiver søgebetingelser til filtrering af forespørgslen.

Guiden Forespørgsel ▸ Detalje eller Resume

Angiver, om alle forespørgslens poster skal vises eller kun resultaterne af aggregerde funktioner.

Denne side vises kun, når der er numeriske felter i forespørgslen, der tillader brug af aggregerede funktioner.

Guiden Forespørgsel ▸ Gruppering

Angiver, om forespørgslen skal grupperes. Datakilden skal understøtte SQL-udtrykket "Grupper efter klausuler" for at aktivere denne side i guiden.

Guiden Forespørgsel ▸ Grupperingsbetingelser

Angiver de betingelser, forespørgslen skal grupperes efter. Datakilden skal understøtte SQL_udtrykket "Grupper efter klausuler" for at aktivere denne side i guiden.

Guiden Forespørgsel ▸ Aliasser

Tildeler feltnavne aliasser. Aliasser er valgfrie og kan give mere brugervenlige navne, som vises i stedet for feltnavne. Et alias kan for eksempel bruges, når felter fra forskellige tabeller har samme navn.

Guiden Forespørgsel ▸ Oversigt

Indtast et navn på forespørgslen og angiv, om du vil vise eller ændre forespørgslen, efter at guiden er afsluttet.

Tilbage

Vis de markeringer i dialogen, som blev foretaget i det foregående trin. De aktuelle indstillinger forbliver uændrede. Denne knap kan kun aktiveres fra side to og fremefter.

Næste

Klik på knappen Næste, og guiden bruger den aktuelle dialogs indstillinger og fortsætter til næste trin. Hvis du er på det sidste trin, ændres denne knap til Opret.

Udfør

Anvender alle ændringer og lukker guiden.

Annuller

Klik på Annuller lukker en dialog uden at gemme nogle ændringer.

Guiden Forespørgsel ▸ Feltudvælgelse

Støt os venligst!