Funktioner

Databasevinduets menu Funktioner.

Relationer

Åbner visningen Relationsdesign og tjekker, om databaseforbindelsen understøtter relationer.

Brugeradministration

Åbner dialogen Brugeradministration, hvis databasen understøtter den funktionalitet.

Tabelfilter

Ă…bner dialogen Tabelfilter, hvor du kan angive, hvilke af databasens tabeller, der skal vises eller skjules.

Vælger de tabeller, du vil filtrere på listen Filter.

Hvis du vælger den øverste tabel i et hierarki, vælges alle tabeller i hierarkiet.

Hvis du vælger en tabel på et lavere niveau i hierarkiet, vælges tabeller over den i hierarkiet ikke.

SQL

Ă…bner dialog SQL, hvor du kan indtaste SQL-udtryk.

Støt os venligst!