Guiden Database

Guiden Database opretter en databasefil, der indeholder oplysninger om en database.

Afhængigt af handlingstypen og databasetypen består Guiden Database af et varierende antal trin.

Hvis du opretter en ny databasefil, indeholder guiden to trin.

Valg af database

Opretter en ny database, ĂĄbner en databasefil eller opretter forbindelse til en eksisterende database.

Gem og fortsæt

Angiver, om du vil registrere databasen, åbne databasen til redigering eller indsætte en ny tabel.

Connection settings

Defines the connection settings to an existing database.

ODBC-indstillinger

Opsæt en tekstfil-forbindelse

Opsæt en dBASE-forbindelse

Opsæt en JDBC-forbindelse

Opsæt en Oracle database-forbindelse

Set up MariaDB and MySQL connection

Opsæt en regnearksforbindelse

Tilbage

Vis de markeringer i dialogen, som blev foretaget i det foregående trin. De aktuelle indstillinger forbliver uændrede. Denne knap kan kun aktiveres fra side to og fremefter.

Næste

Klik på knappen Næste, og guiden bruger den aktuelle dialogs indstillinger og fortsætter til næste trin. Hvis du er på det sidste trin, ændres denne knap til Opret.

Udfør

Anvender alle ændringer og lukker guiden.

Annuller

Klik på Annuller lukker en dialog uden at gemme nogle ændringer.

Støt os venligst!