Flere indstillinger

Angiver flere indstillinger for en datakilde.

For at tilgĂĄ denne kommando...

I et databasevindue vælger du Rediger ▸ Database ▸ Egenskaber og klikker på fanebladet Flere indstillinger


De følgende kontrollers tilgængelighed afhænger af databasetypen:

Værtsnavn

Indtast værtsnavnet på den server, der indeholder databasen, for eksempel ldap.server.com.

Portnummer

Indtast portnummeret til den for the server, der huser databasen.

Driverklassen MySQL JDBC

Indtast navnet pĂĄ MySQL-databasen JDBC-driver.

Tegnsæt

Vælg det tegnsæt, du vil bruge til at se databasen i LibreOffice. Denne indstillinger påvirker ikke databasen. For at bruge dit operativsystems standardtegnsæt vælger du "System".

note

Tekst- og dBASE-databaser er begrænset til tegnsæt med en fast tegnlængde, hvor alle tegn indkodes med det samme antal bytes.


Driverklassen Oracle JDBC

Indtast navnet pĂĄ Oracle databasens JDBC driver.

Driverindstillinger

Angiv flere driverindstillinger.

Brug kataloget til filbaserede databaser

Bruger katalogets aktuelle datakilde. Denne indstilling er nyttig, når ODBC-datakilden er en databaseserver. Vælg ikke denne indstilling, hvis ODBC-datakilden er en dBASE-driver.

Base DN

Indtast begyndelsespunktet for en søgning i LDAP-databesen, for eksempel: dc=com.

Maksimumsantallet af poster

Indtast maksimumsantallet af poster, du indlæse, når du tilgår LDAP-serveren.

Vis ogsĂĄ slettede poster

Viser alle poster i en fil, også dem, der er mærket som slettede. Hvis du vælger dette afkrydsningsfelt, kan du ikke slette poster.

note

I dBASE-format bliver slettede poster i filen.


tip

For at se de ændringer, du har gjort i databasen, lukker du forbindelsen til databasen og forbinder derefter igen til databasen.


Indekser

Ă…bner dialogen Indekser, hvor du kan organisere tabelindekserne i den aktuelle dBASE-database.

Tekst indeholder overskrifter

Vælg dette afkrydsningsfelt, hvis tekstfilens første linje indeholder feltnavne.

Feltskilletegn

Indtast eller vælg det tegn, der adskiller datafelter i tekstfilen.

Tekstskilletegn

Indtast eller vælg det tegn, der identificerer et tekstfelt i tekstilen. Du kan ikke bruge det samme tegn som feltskilletegnet.

Decimalskilletegn

Indtast eller vælg det tegn, der bruges som decimalskilletegn i tekstfilen, for eksempel: et punktum (0.5) eller et komma (0,5).

Tusind-skilletegn

Indtast eller vælg det tegn, der er brugt som tusindskilletegn i tekstfilen, for eksempel et komma (1,000) eller et punktum (1.000).

Filudvidelse

Vælg tekstfilens format. Den filudvidelse, du vælger, påvirker nogle af standardindstillingerne i denne dialog.

Støt os venligst!