Genererede værdier

Angiver indstillingerne for automatisk genererede værdier til nye dataposteringer.

Tilgængeligheden af følgende kontroller afhænger af database-typen:

Hent genererede værdier

Aktiverer LibreOffice-understøttelse af auto-forøgelsede datafelter i den aktuelle ODBC- eller JDBC-datakilde. Vælg denne indstilling, hvis auto-forøgelsesfunktionen i databasens SDBCX-lag ikke understøttes. Generelt vælges auto-forøgelse til feltet Primærnøgle.

Udtrykket auto-forøgelse

Skriv den SQL-kommando-specifikator, der instuerer datakilden om at auto-forøge et angivet heltals-datafelt. For eksempel brugte det følgende MySQL-udtryk udtrykket AUTO_INCREMENT til at forøge feltet "id", hver gang udtrykket opretter et datafelt:

CREATE TABLE "tabel1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

I dette exempel skal du skrive AUTO_INCREMENT i feltet Auto-forøgelses-udtryk.

Forespørgsel om genererede værdier

Skriv et SQL-udtryk, der returnerer den seneste auto-forøgede værdi i datafeltet Primærnøgle. For eksempel:

SELECT LAST_INSERT_D();

Støt os venligst!