Specielle indstillinger

Angiver de mĂĄder, du kan arbejde med data i en database.

For at tilgĂĄ denne kommando...

I en databasevindue vælger du Rediger ▸ Database ▸ Avancerede indstillinger


De følgende kontrollers tilgængelighed afhænger af databasetypen:

Brug SQL92 navngivningsbegrænsninger

Tillader kun tegn, der er i overensstemmelse med SQL92-navngivningskonventionerne for et navn i en datakilde. Alle andre tegn afvises. Hvert navn skal begynde med et lille bogstav, et stort bogstav eller en undstregning ( _ ). The remaining characters can be ASCII letters, numbers, and underscores.

Tilføj tabel-aliasnavnet til SELECT-udtryk

Tilføjer aliasset til tabelnavnet i SELECT-udtryk.

Brug kodeordet AS før tabel-alias navne

Nogle databaser bruger kodeordet "AS" mellem et navn og dets alias, mens andre databaser bruger et et mellemrum. Aktiver denne indstilling for at indsætte AS foran aliasset.

Bruger Outer Join-syntaks '{OJ }'

Brug undvigelsessekvenser ved outer joins. Syntaksen til disse undvigelsessekvenser er {oj outer-join}

Eksempel:

vælg Article.* i {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

Ignorer rettighederne fra database-driveren

Ignorer de adgangsrettigheder, der gives af database-driveren.

Erstat navngivne parametere med ?

Erstatter navngivne parametre i en datakilde med et spørgsmålstegn (?).

Vis versionskolonner (nĂĄr de findes)

Nogle databaser tildeler felter versionsnumre for at registrere ændringer i posterne. Et felts versionsnummer forøges med en, hver gang et felts indhold ændres. Viser postens interne versionsnummer i databasetabellen.

Brug katalognavnet i SELECT-udtryk

Bruger katalogets aktuelle datakilde. Denne indstilling er nyttig, når ODBC-datakilden er en databaseserver. Vælg ikke denne indstilling, hvis ODBC-datakilden er en dBASE-driver.

Bruge skemanavnet i SELECT-udtryk

Lader dig bruge skemanavnet i SELECT-udtryk.

Opret indeks med ASC- eller DESC-udtryk

Opretter et indeks med ASC- eller DESC-udtryk.

Afslut tekstlinjer med CR + LF

Vælg at bruge kodeparret CR + LF til afslutte hver tekstlinje (foretrukket til operativsystemerne DOS og Windows).

Ignorer valutafelt-information

Kun ved Oracle JDBC-forbindelser. NĂĄr aktiveret, angiver den, at ingen kolonner behandles som valutafelter. Felttypen, der returneres fra database-driveren, forkastes.

Indtasting af formulardata tjekker krævede felter

Når du indtaster en ny post eller opdaterer en eksisterende post i en formular og du lader et felt, som er knyttet til en database-kolonne, der kræve indtastning, være tomt, kommer du til at se en besked vedrørende det tomme felt.

Hvis dette kontrolfelt ikke er aktiveret, tjekkes formularerne i den aktuelle database ikke for krævede felter.

Kontrolfeltet er tilgængeligt for alle typer af datakilder, som understøtter skriveadgang til deres data. Kontrolfeltet findes ikke i regnearks-, tekst-, csv- og de forskellige skrivebeskyttede adressefelter.

Brug tegn i overensstemmelse med ODBC-dato/-klokkeslæt

Brug dato/klokkeslæt-tegn, der er i overensstemmelse med ODBC-standarden.

Understøtter primærnøgler

Aktiver for at tilsidesætter Base's heuristik, der bruges til at brdyrmmr, om databasen understøtter primærnøgler.

Når du opretter forbindelse til en database med en generisk API som ODBC, JDBC eller ADO. anvender Base aktuelt heuristik til at bestemme, om denne database understøtter primærnøgler. Ingen af disse APIer har dedikeret understøttelse til at hente denne oplysning.

Heuristikken mislykkes sommetider. Dette afkrydsningsfelt med tre indstillinger er sat til tilstanden Uafklaret, som betyder "brug heuristikken". Hvis afkrydsningsfeltet er aktivet, antages understøttelse af primærnøgle. hvis afkrydsningsfeltet er deaktiveret, antages ingen understøttelse af primærnøgle.

Bemærk, at denne indstilling udelukkende er at tilsidesætte heuristikken. Hvis du aktiverer afkrydsningsfeltet ved en database, som ikke reelt understøtter primærnøgler, ser du nogle fejl.

Respekter den resulterende type, der sættes af databasedriveren

Brug databasedriverens forskellige rulle-muligheder i et resultatsæt. Se ResultSetType Constant Group

Sammenligning af Boolske værdier

Vælg den type Boolsk sammenligning, du vil bruge.

Rækker til at scanne kolonnetyper

Vælg antallet af rækker, hvor driveren skal genkende datatypen.

Støt os venligst!