Udfør SQL-sætning

Åbner en dialog, hvor du kan indtaste en SQL-kommando for at administrere en database.

For at tilgå denne kommando...

I et databasefilvindue skal du vælge Funktioner - SQL .


Udføre SQL-kommandoer

Du kan kun indtaste administrationskommandoer i denne dialog, såsom Overdrag, Opret tabel, Drop Tabel og ikke-filterkommandoer. Kommandoerne, du kan indtaste, afhænger af datakilden, for eksempel kan dBASE kun køre nogle af SQL-kommandoerne, der er oplistet her.

note

For at køre en SQL-forespørgsel til filtrering af data i databasen bruger du visningen Forespørgselsdesign.


Kommando, der skal udføres

Indtast SQL-administrationskommandoen, du ønsker at køre.

For eksempel kan du ved en datakilde "Bibliografi" indtaste følgende SQL-kommando:

SELECT "Adresse" FROM "biblio" "biblio"

Se venligst mere information om SQL-kommandoer i den dokumentation, der fulgte med databasen.

Udfør SQL-kommando direkte

I tilstanden Native SQL kan du indtaste SQL-kommandoer, som ikke fortolkes af LibreOffice, men i stedet passerer direkte til datakilden. Hvis du ikke viser disse ændringer i designvisningen, kan du ikke skifte tilbage til designvisningen.

Vis uddata fra "select"-udtryk

Vis resultatet af SQL-kommandoen SELECT i feltet Uddata.

Udfør

Udfører den kommando, du skrev i feltet Kommando, der skal udføres.

Forrige kommandoer

Oplister de tidligere udførte SQL-kommandoer. For at udføre en kommando igen, klikker du på kommandoen og derefter på Udfør.

Status

Viser status, herunder fejl, for den SQL-kommando, du har udført

Output

Viser resultaterne af den SQL-kommando, du udførte.

Luk

Lukker dialogen.

Støt os venligst!