Udfør SQL-sætning

Åbner en dialog, hvor du kan indtaste en SQL-kommando for at administrere en database.

For at tilgå denne kommando...

I et databasefilvindue skal du vælge Funktioner - SQL .


Udføre SQL-kommandoer

Du kan kun indtaste administrationskommandoer i denne dialog, såsom Overdrag, Opret tabel, Drop Tabel og ikke-filterkommandoer. Kommandoerne, du kan indtaste, afhænger af datakilden, for eksempel kan dBASE kun køre nogle af SQL-kommandoerne, der er oplistet her.

note

For at køre en SQL-forespørgsel til filtrering af data i databasen bruger du visningen Forespørgselsdesign.


Kommando, der skal udføres

Indtast SQL-administrationskommandoen, du ønsker at køre.

For eksempel kan du ved en datakilde "Bibliografi" indtaste følgende SQL-kommando:

SELECT "Adresse" FROM "biblio" "biblio"

Se venligst mere information om SQL-kommandoer i den dokumentation, der fulgte med databasen.

Forrige kommandoer

Oplister de tidligere udførte SQL-kommandoer. For at køre en kommando igen klikker du på kommandoen og derefter på Kør.

Status

Viser resultaterne, herunder fejl, af de SQL-kommandoer, du kørte.

Kør

Kører den kommando, du indtastede i feltet Kommando, der skal udføres.

Luk

Lukker dialogen.

Støt os venligst!