Udfør SQL-sætning

Åbner en dialog, hvor du kan indtaste en SQL-kommando for at administrere en database.

For at tilgå denne kommando...

I et databasefilvindue skal du vælge Funktioner - SQL .


Udføre SQL-kommandoer

Du kan kun indtaste administrationskommandoer i denne dialog, såsom Overdrag, Opret tabel, Drop Tabel og ikke-filterkommandoer. Kommandoerne, du kan indtaste, afhænger af datakilden, for eksempel kan dBASE kun køre nogle af SQL-kommandoerne, der er oplistet her.

note

For at køre en SQL-forespørgsel til filtrering af data i databasen bruger du visningen Forespørgselsdesign.


Kommando, der skal udføres

Indtast SQL-administrationskommandoen, du ønsker at køre.

For eksempel kan du ved en datakilde "Bibliografi" indtaste følgende SQL-kommando:

SELECT "Adresse" FROM "biblio" "biblio"

Se venligst mere information om SQL-kommandoer i den dokumentation, der fulgte med databasen.

Udfør SQL-kommando direkte

I tilstanden Native SQL kan du indtaste SQL-kommandoer, som ikke fortolkes af LibreOffice, men i stedet passerer direkte til datakilden. Hvis du ikke viser disse ændringer i designvisningen, kan du ikke skifte tilbage til designvisningen.

Show output of "select" statements

Show the result of the SQL SELECT command in the Output box.

Execute

Runs the command that you entered in the Command to execute box.

Forrige kommandoer

Lists the previously executed SQL commands. To run a command again, click the command, and then click Execute.

Status

Displays the status, including errors, of the SQL command that you ran.

Output

Displays the results of the SQL command that you ran.

Luk

Lukker dialogen.

Støt os venligst!