Indekser

Lader dig administrere dBASE-databaseindekser. Et indeks lader dig hurtigt tilgå en database, forudsat at du spørger efter de data i markeringen, der blev defineret gennem indekset. Når du designer en tabel, kan du definere indekser på fanebladet Indekser.

For at tilgå denne kommando...

I et databasefilvindue af typen dBASE vælg Rediger - Database - Egenskaber, klik på Indekser.


Tabel

Vælg den databasetabel, du vil indeksere.

Tabelindekser

Oplister de aktuelle indekser for den valgte databasetabel. For at fjerne et indeks fra listen klikker du på indekset og derefter på højrepilen.

Frie indekser

Oplister de tilgængelige indekser, du kan tildele en tabel. For et tildele et indeks til en valgt tabel, klikker du på ikonet Venstrepil. Den Dobbelte venstrepil tildeler alle tilgængelige indekser.

<

Flytter det valgte indeks til listen Tablelindekser.

<<

Flytter alle frie indekser til listen Tabelindekser.

>

Flytter de valgte tabelindekser til listen Frie indekser.

>>

Flytter alle tabelindekser til listen Frie indekser.

Støt os venligst!