dBASE

Angiv en dBASE-databases indstillinger .

For at tilgå denne kommando...

I et databasefilvindue af typen dBASE vælg Rediger - Database - Egenskaber


For at kunne definere relationer mellem tabeller bruger du JDBC eller ODBC inde i LibreOffice.

Vis inaktive poster

Viser alle poster i en fil. herunder dem, der er mærket som slettede. Hvis du markerer dette afkrydsningsdelt, kan du ikke slette poster.

I dBASE-format forbliver slettede poster i filen.

For at se enhver ændring, du foretager i databasen, lukker du forbindelsen til databasen og forbinder den igen.

Tegnsæt

Vælg den kodekonvertering, du vil bruge til at se databasen i LibreOffice. Dette påvirker ikke databasen. Vælg "System" for at bruge dit operativsystems standardtegnsæt. Tekst og dBASE-databaser er begrænset til tegnsæt med en fast tegnlængde, hvor alle tegn indkodes med det samme antal bytes.

Brug SQL92-navnestandard

Tillader i datakilden kun navne, der bruger tegn i overensstemmelse med SQL92-navngivningsbegrænsninger. Alle andre tegn afvises. Hvert navn skal begynde med et stort eller lille bogstav eller en understregning (_). De øvrige kan være ASCII-bogstaver, understregninger og cifre.

Indekser

Åbner dialogen Indekser, hvor du kan administrere tabelindekserne i den aktuelle dBASE-database.

Støt os venligst!