Kopier tabel

Du kan kopiere en tabel ved at trække-og-kopiere tabellen til tabelområdet i vinduet databasefiler. Dialogen Kopier tabel vises.

Tabelnavn

Angiver et navn til kopien. Nogle databaser kun accepterer navne, der indeholder otte eller færre tegn.

Indstillinger

Definition og data

Opretter en 1:1-kopi af databasetabellen. Tabeldefinitionen og de komplette data kopieres. Tabeldefinitionen indeholder tabelstrukturen og forskellige datafelters formatering, herunder særlige feltegenskaber. Feltindholdet leverer data.

Definition

Kopierer kun tabeldefinitionen og ikke de tilsvarende data. Copies only the table definition and not the corresponding data.

Som tabelvisning

Hvis databasen understøtter Visninger og du har valgt denne indstilling, oprettes der en forespørgsel i tabelcontaineren som en tabel. Denne indstillinger lader dig se forespørgselsresultater som en normal tabelvisning. Tabellen filtreres i visningen med SQL-udtrykket "Select".

Tilføj data

Tilføjer tabellens data til kopiering til en eksisterende tabel.

Tabeldefinitionen skal præcis den samme, således at data kan kopieres. Data kan ikke kopieres, hvis et datafelt til måltabellen har et andet format end datafeltet i kildetabellen.

Match navnene pĂĄ datafelterne i dialogen Kopier tabel pĂĄ fanebladet Anvend kolonner.

Hvis data ikke kan tilføjes, ser du i dialogen Kolonneinformation en liste over felter, hvis data ikke kan kopieres. Hvis du bekræfter denne dialog med OK, vil kun de data, der ikke ses på listen, blive tilføjet.

note

Hvis måltabellens felter er kortere end kildetabellens, vil kildens datafelter automatisk blive afkortet til at matche feltlængderne i mål tabellen.


Opret primærnøgle

Genererer automatisk primærnøgle-datafelt og fylder det med værdier. Du bør altid bruge dette felt, da den primærnøgle altid skal være tilgængelig for at redigere tabellen.

Navn

Angiver et navn til den generede primærnøgle. Dette navn er valgfrit.

Næste side

Støt os venligst!