Relationer

Lader dig definere og redigere en relation mellem to tabeller.

For at tilgå denne kommando...

I et databasefilvindue skal du vælge Funktioner - Relationer....


note

Opdaterings- og sletnings-indstillingerne er kun tilgængelige, hvis de understøttes af den anvendte database.


Omfattede tabeller

Dette er stedet, hvor to relaterede tabeller oplistes. Hvis du opretter en ny relation, kan du vælge en tabel fra hver af kombinationsfelterne øverst i dialogen.

Hvis du åbnede dialogen Relationer for eksisterende relation ved at dobbeltklikke på forbindelseslinjerne i vinduet Relationer, kan de berørte tabeller i relationen ikke ændres.

Nøglefelter

Definerer relationens nøglefelter.

Navnene på linkets valgte tabeller vises her som kolonnenavne. Hvis du klikker på et felt, kan du bruge piletasterne til at vælge et felt i tabellen. Hver relation skrives i en række.

Opdatér indstillinger

Her kan du vælge indstillinger, der træder i kraft, når der er ændringer i et primærnøgle-felt.

Ingen handling

Angiver, at enhver ændring i en primærnøgle ikke påvirker andre eksterne nøglefelter.

Kaskadeopdatering

Opdaterer alle eksterne nøglefelter, hvis den tilsvarende primærnøgles værdi er blevet ændret (Kaskadeopdatering).

Sæt nul

Hvis den tilsvarende primær nøgle er blevet ændret, bruger du denne indstilling til at sætte værdien "IS NULL" i alle eksterne nøglefelter. IS NULL betyder, at feltet er tomt.

Sæt standard

Hvis den tilsvarende primærnøgle er ændret, bruger du denne indstilling til at sætte en standardværdi i alle eksterne nøglefelter. Under oprettelsen af den tilsvarende tabel, defineres et eksternt nøglefelts standardværdi, når du tildeler feltegenskaber.

Sletnings-indstillinger

Her kan du vælge indstillinger, der træder i kraft, når der slette et primærnøgle-felt.

Ingen handling

Angiver, at sletning af en primærnøgle ikke har nogen virkning på andre eksterne nøglefelter.

Kaskadesletning

Angiver, at alle eksterne nøglefelter bliver slettet, hvis du sletter det tilsvarende primærnøgle-felt.

warning

Når du sletter et primærnøgle-felt med indstillingen Kaskadesletning, slettes også alle poster i andre tabeller, der har denne nøgle som som deres fremmednøgle. Brug denne indstilling med stor forsigtighed; det er muligt, at en større del af databasen kan blive slettet.


Sæt nul

Hvis du sletter den tilsvarende primærnøgle, tildels alle eksterne nøglefelter værdien "IS NULL".

Sæt standard

Hvis du sletter den tilsvarende primærnøgle, sættes en sat værdi i alle eksterne nøglefelter.

Støt os venligst!