Relationer

Denne kommando ĂĄbner vinduet Relationsdesign , som lader dig definere relationer mellem forskellige database-tabeller.

Her kan du sammenkæde tabeller fra den aktuelle database gennem fælles datafelter.Klik på ikonet Ny relation for at oprette relationerne eller simpelthen trække-og-slippe med musen.

For at tilgĂĄ denne kommando...

I et databasefilvindue skal du vælge Funktioner - Relationer....


note

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du arbejder med en relationel database.


Når du vælger Funktioner ▸ Relationer, åbnes et vindue, der viser alle eksisterende relationer mellem tabellerne i den aktuelle database. Hvis der ikke er defineret nogen relationer, eller du vil relatere andre tabeller i databasen til hinanden, klikker du på ikonet Tilføj tabeller . Dialogen Tilføj tabeller åbnes, hvor du kan vælge de tabeller, som du opretter en relation med.

ikonet Tilføj tabel

Indsæt Tabeller

note

Hvis vinduet Relationsdesign er åbent, kan de valgte tabeller ikke ændres, heller ikke i tilstanden Tabeldesign. Dette sikrer, at tabeller ikke ændres, mens relationer oprettes.


De valgte tabeller vises i det øverste område af visningen Relationsdesign. Du kan lukke en tabel ved hjælp af kontekstmenuen eller med Delete-tasten.

Fjern tabel og modificer tabelstørrelsen.

Du kan ændre størrelse og arrangere tabellerne efter din smag. For at flytte tabeller, trækker du overkanten til den ønskede placering. Forøg eller formindsk den størrelse, som tabellen vises i, ved placere markøren på en kant eller et hjørne og træk i tabellen, indtil den har den ønskede størrelse.

Primærnøgler og fremmednøgler

Hvis du vil definere en relation mellem de forskellige tabeller, bør du indtaste en primærnøgle, der unikt identificerer et datafelt i en eksisterende tabel. Du kan referere til primærnøglen i fra andre tabeller for at tilgå data i denne tabel. Alle datafelter, der refererer til den primærnøgle, bliver identificeret som en fremmed nøgle.

Alle datafelter, der henviser til en primærnøgle, identificeres i tabelvinduet med et lille nøglesymbol.

Definer reflationer

Alle eksisterende relationer vises i relationsvinduerne med en streg, der forbinder primærnøgle- og fremmednøgle-felterne. Du kan tilføje en relation ved at bruge træk-og-slip til at slippe et felt fra en tabel til et felt i en anden tabel. En relation fjernes igen ved vælge den og så trykke på Delete-tasten.

Alternativt kan du også klikke på ikonet Ny relation i det øverste område i relationsfeltet og definere relationen mellem to tabeller i dialogen Relationer.

ikonet Ny relation

Ny relation

warning

Hvis du bruger LibreOffice indgang (front-end) til en relationsdatabase, placerer LibreOffice ikke oprettelse og sletning af relation i en mellemhukommelse, men sender dem direkte til databasen. as the front-end for a relational database, the creation and deletion of relationships is not placed in an intermediate memory by LibreOffice, but is forwarded directly to the database.


Ved at klikke pĂĄ en forbindelseslinje kan du tildele relationen visse egenskaber. Dialogen Relationer ĂĄbnes.

Støt os venligst!