Indeksdesign

Dialogen Indeksdesign lader dig definere og redigere indekserne til den aktuelle tabel.

For at tilgĂĄ denne kommando...

I et databasefilvindue skal du klikke på ikonet Tabeller. Vælg Indsæt - Tabeldesign eller Rediger - Rediger


Tabeldesign

Indeksliste

Viser en liste over tilgængelige indekser. Marker et indeks på listen til redigering. Det markerede indeks elementer vises i dialogen.

Nyt indeks

Opretter et nyt indeks.

Slet det aktuelle indeks

Sletter det aktuelle indeks.

Omdøb det aktuelle indeks

Omdøber det aktuelle indeks.

Gem det aktuelle indeks

Gemmer det aktuelle indeks i datakilden.

Nulstil det aktuelle indeks

Nulstiller det aktuelle indeks til den indstilling, det havde, da dialogen blev ĂĄbnet.

Indekselementer

Så snart du ændrer et element i det aktuelle indeks og så vælge et andet indeks, videregives ændringen straks til datakilden. Du kan kun forlade dialogen eller vælge et andet indeks, hvis ændringen er succesfuldt anerkendt af datakilden. Du kan dog fortryde skiftet ved at klikke på ikonet Nulstil aktuelt indeks.

Entydig

Angiver, om det aktuelle indeks udelukkende tillader unikke værdier. Markering af indstillingen Unik hindrer, at der indtastet dobbelte data i feltet og sikrer dataintegritet.

Felter

Området Felter viser en liste over felterne i den aktuelle tabel. Du kan også vælge flere felter. For at fjerne et felt fra udvalget, markerer du den tomme indførsel øverst på listen.

Indeksfelt

Viset en liste over felterne i den aktuelle tabel. Du kan vælge mere end et felt.

Sorteringsrækkefølge

Bestemmer indeksernes sorteringsrækkefølge.

Luk

Lukker dialogen.

Støt os venligst!