Tabeldesign

I vinduet Tabeldesign definerer du nye tabeller eller redigerer strukturen i en eksisterende tabel.

For at tilgå denne kommando...

I et databasefilvindue skal du klikke på ikonet Tabeller. Vælg Indsæt -Tabeldesign eller Rediger - Rediger


Databaseoversigt

Tabeldesign

Vinduet har sin egen menulinje. Det indeholder også denne nye kommando: Indeksdesign

Området Tabeldesign

Dette område er stedet, hvor du definerer tabelstrukturen.

Feltnavn

Angiver navnet på datafeltet. Databasemotoren kan også pålægge restriktioner på længden af tabelnavnet og brugen af specialtegn og mellemrum i tabelnavnet.

Felttype

Angiver felttypen. De tilgængelige felttyper begrænses af den anvendte databasemotor.

Beskrivelse

Angiver en valgfri beskrivelse af hvert felt.

Rækkeoverskrifterne indeholder følgende kommandoer i kontekstmenuen:

Klip

Klip de markerede rækker til udklipsholderen.

Kopier

Kopierer den markerede række til udklipsbordet.

Indsæt

Indsæt udklipsholderens indhold.

Slet

Sletter den markerede række.

Indsæt rækker

Indsæt en tom række over den aktuelle række, hvis tabellen ikke er gemt. Indsætter en tom række nederst i tabellen, hvis tabellen allerede er gemt.

Primærnøgle

Hvis denne kommando er markeret, er datafeltet defineret som primærnøgle. Ved at klikke på kommandoen aktiverer/deaktiverer feltets definition som primærnøgle. Kommandoen er kun synlig, hvis datakilden understøtter primærnøgler.

Filegenskaber

Definerer det aktuelt markerede felts feltegenskaber.

Længde

Angiver det maksimale antal tegn tilladt, der er tilladt til dataindførsel i det tilsvarende datafelt eventuelle mellemrum eller specialtegn medregnet.

Decimalpladser

Angiver antallet af decimalplader i et nummerisk eller decimalfelt.

Standardværdi

Angiver den værdi, der standarden i nye dataposter.

Formateksempel

Viser et eksempel på feltets formatkode for ved at indsætte den som standardværdi. Vælg denne formatkode ved at trykke på Format Field -knappen.

Formater felt

Denne knap åbner dialogen Formater felt.

Området Hjælp

Viser en hjælpestreng eller et vink, defineret af databasedesigneren, til et givet felt.

Støt os venligst!