Indtast / skift kodeord

Lader dig indtaste og bekræfte et nyt eller ændret kodeord. If du har defineret en ny bruger, indtaster du brugernavnet i denne dialog.

Bruger

Angiver navnet på den nye bruger. Dette felt er kun synligt, hvis du har defineret en ny bruger.

Gammel adgangskode

'Skriv det gamle kodeord her. Dette felt er synligt, når du har åbnet dialogen fra Skift kodeord.

Adgangskode

Skriv den nye adgangskode.

Bekræft (adgangskode)

Skriv den nye adgangskode igen.

Støt os venligst!