Join-egenskaber

Hvis du dobbeltklikker på en forbindelse mellem to sammenkædede felter i forespørgselsdesign eller vælger Indsæt - Ny relation vises dialogen Join-egenskaber. Disse egenskaber bruges i alle forespørgsler der oprettes fremover.

For at tilgå denne kommando...

Åbn forespørgselsdesign og vælg Indsæt - Ny relation eller dobbeltklik på en forbindelseslinje mellem to tabeller.


Omfattede tabeller

Angiver to forskellige tabeller, du vil forbinde.

Omfattede felter

Angiver to datafelter, som bliver forbundet af en relation.

Indstillinger

Type

Angiver den valgte forbindelses join-type. Nogle databaser understøtter kun en delmængde af de forskellige mulige typer.

Inner Join

I et inner join indeholder resultattabellen kun de poster, hvis indhold i de sammenkædede felter er det samme. I LibreOffice SQL oprettes denne type forbindelse med en tilsvarende WHERE-sætning.

Left Join

I en left join indeholder resultattabellen alle poster med de forespurgte felter fra tabellen til venstre og kun de poster fra tabellen til højre, hvis indhold i de sammenkædede felter er ens. I LibreOffice SQL svarer denne type forbindelse til kommandoen LEFT OUTER JOIN.

Right Join

I en right join indeholder resultattabellen alle poster med de sammenkædede felter fra tabellen til højre og kun de poster fra tabellen til venstre, hvor indholdet i de sammenkædede felter der det samme. I LibreOffice SQL svarer denne type forbindelse til kommandoen RIGHT OUTER JOIN.

Full Join

I et full join indeholder resultattabellen alle poster med de sammenkædede felter fra både den venstre og den højre tabel. I LibreOffices SQL svarer den type link til kommandoen FULL OUTER JOIN.

Naturlig

I en naturlig sammenføjning indsættes nøgleordet NATURAL i SQL-udtrykket, der definerer relationen. Relationen sammenføjer alle kolonner i begge tabeller, der har det samme kolonnenavn. Den resulterende sammenføjede tabel indeholder kun en kolonne for hvert par en ens navngivne kolonner.

Støt os venligst!