Forespørgsler

En ”forespørgsel“ er en speciel visning af en tabel. En forespørgsel kan vise valgte poster eller valgte felter i poster; den kan også sortere posterne. En forespørgsel kan gælde en eller flere tabeller, hvis de er sammenkædet af fælles datafelter.

For at tilgå denne kommando...

I et databasefilvindue skal du klikke på ikonet Forespørgsler.


Brug forespørgsler til at finde poster i datatabeller baseret på bestemte kriterier. Alle forespørgsler, der er oprettet til en database er oplistet under indførslen Forespørgsler . Da denne indførsel indeholder databaseforespørgsler, kaldes den også ”Forespørgselscontaineren “

Udskrivning af forespørgsler

Sådan udskriver du en forespørgsel eller en tabel:

  1. Åbn et tekstdokument (eller et regnearksdokument, hvis du foretrækker denne dokumenttypes specifikke udskrivningsfunktioner).

  2. Åbn databasefilen og klik på ikonet Tabel, hvis du vil udskrive en tabel, eller klik på ikonet Forespørgsel, hvis du vil udskrive en forespørgsel.

  3. Træk navnet på tabellen eller forespørgslen ind i det åbne tekstdokument eller regneark. Dialogen Indsæt Databasekolonner åbnes.

  4. Bestem hvilke kolonner = datafelter, du vil medtage. Du kan også klikke på knappen Autoformat og vælg en tilsvarende formateringstype. Luk dialogen.

    Forespørgslen eller tabellen indsættes i dit dokument.

  5. Udskriv dokumentet ved at vælge Filer - Udskriv.

tip

Du kan også åbne datakildevisningen (Ctrl+Shift+F4), vælge hele databasetabellen i datakildevisningen (klik på tabellens øverste venstre hjørne) og så trække markeringen til et tekstdokument eller regneark.


Sortere og Filtrere data

Lader dig sortere og filtrere dataene i en forespørgselstabel.

Query Design

Med Forespørgselsdesign kan du oprette og redigere en forespørgsel eller visning.

Værktøjslinjen Forespørgselsdesign

Når du opretter eller redigerer en SQL-forespørgsel, skal du bruge ikonerne i værktøjslinjen Forespørgselsdesign for at kontrollere visningen af data.

Forespørgsel gennem flere tabeller

Forespørgselsresultatet kan indeholde data fra flere tabeller, hvis de er sammenkædet med passende datafelter.

Formulering af søgekriterier

Du kan finde ud af, hvilke operatorer og kommandoer der kan bruges til at formulere filterbetingelserne i en forespørgsel.

Udførsel af funktioner

Du kan udføre beregninger med data fra en tabel og lagre resultaterne som et resultat af en forespørgsel.

Støt os venligst!