Brug af diagrammer i LibreOffice

Ekstern video

Accepter venligst denne video. Ved at acceptere vil du tilgĂĄ indhold fra YouTube, en tjeneste leveret af en ekstern tredjepart.

YouTubes retningslinjer for personbeskyttelse

LibreOffice lader dig præsentere data grafisk i et diagram, så du visuelt kan sammenligne dataserier og vise tendenser i data. Du kan indsætte diagrammer i regneark, tekstdokumenter, tegninger og præsentationer.

Diagramdata

Diagrammer kan baseres på følgende data:

 1. Regnearksværdier fra celleområder i Calc

 2. Celleværdier fra en tabel i Writer

 3. Værdier som du indtaster i dialogen Diagramdatatabel (du kan oprette disse diagrammer i Writer, Draw eller Impress, og du kan også kopiere og indsætte dem i Calc)

Indsætte et diagram

Indsætte diagrammer

Vælg en diagramtype

Redigere et diagram

 1. Klik pĂĄ et diagram for at redigere objektegenskaberne:

  Størrelse og placering på den nuværende side.

  Justering, tekstombrydning, ydre rammer og mere

 2. Dobbeltklik pĂĄ et diagram for at komme til diagrammet i redigeringstilstand:

  Diagramdataværdier (for diagrammer med egne data)

  Diagramtype, akser, titler, vægge, gitter og så videre

 3. Dobbeltklik pĂĄ et diagramelement i diagramredigeringstilstand:

  Dobbeltklik pĂĄ en akse for at redigere skalering, type, farve og sĂĄ videre

  Dobbeltklik på et datapunkt i forklaringen for at redigere dataserien som datapunktet tilhører.

  Med en dataserie valgt kan du klikke og derefter dobbeltklikke pĂĄ et enkelt datapunkt for at redigere egenskaberne for dette datapunkt (for eksempel en enkelt kurve i et kurvediagram).

  Dobbeltklik forklaringen for at vælge og rediger forklaringen. Klik og derefter dobbeltklik på et symbol i den valgte forklaring for at rediger den tilknyttede dataserie.

  Dobbeltklik pĂĄ ethvert andet diagramelement eller klik pĂĄ elementet og ĂĄbne menuen Formater, for at redigere egenskaberne.

 4. Klik udenfor diagrammet for at forlade den aktuelle redigeringstilstand.

Tipikon

For at udskrive et diagram i høj kvalitet kan du eksportere diagrammet til en PDF-fil og udskrive filen.


I redigeringstilstand i diagrammer ser du værktøjslinjen Formatering for diagrammer tæt på dokumentets øverste kant. Værktøjslinjen Tegning for diagrammer vises tæt på dokumentets nederste kant. Værktøjslinjen Tegning viser et udvalg af ikonerne fra værktøjslinjen Tegning fra Draw og Impress.

Du kan højreklikke på et element i et diagram for at åbne genvejsmenuen. Genvejsmenuen tilbyder mange kommandoer til at formatere det markerede element.

Redigering af diagramtitler

Rediger diagramakser

Redigere diagramforklaringer

Give diagramsøjler tekstur

3D-visning

Hjælp om Hjælp

Hjælpen henviser til standardindstillingerne for programmet på et standardsystem. Beskrivelser af farver, musehandlinger eller andre elementer som kan ændres af indstillingerne, kan derfor afvige for dit program og system.

Støt os venligst!