Genveje til diagrammer

Du kan bruge følgende genvejstaster i diagrammer.

Du kan også bruge de generelle genvejstaster til LibreOffice.

Genveje i diagrammer

Genvejstaster

Resultater

Tabulator

Marker næste objekt.

Skift+Tabulator

Marker forrige objekt.

Home

Marker første objekt.

End

Marker sidste objekt.

Esc

Annuller valg

Pil op/ned/venstre/højre

Flyt objektet i pilens retning.

Pil op/ned/venstre/højre i cirkeldiagrammer

Flytter det valgte cirkelsegment i pilens retning.

F2 i titler

Tilgå tekstindtastningstilstand.

F3

Åbn gruppe, så du kan redigere de enkelte komponenter (i forklaring og dataserie).

+F3

Forlad gruppe (i forklaring og dataserie).

+/-

Formindsk eller forstør diagrammet

+/- i cirkeldiagrammer

Flytter det valgte segment ud fra eller ind i cirkeldiagrammet.

Støt os venligst!