Diagramguide - Dataområde

På denne side af Diagramguiden kan du vælge en enkelt kilde som dataområde. Dette område kan bestå af et eller flere rektangulære celleområder.

Tipikon

Brug siden Diagramguide - Dataserie, hvis du har brug for mere kontrol over dataområderne.


For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Diagram....

Icon

Vælg Indsæt Diagram.

Dobbeltklik på et diagram og vælg derefter Formater - Dataområder


Denne dialog er kun tilgængelig for diagrammer baseret på en tabel fra Calc eller Writer.

Tryk Skift+F1 og peg på et kontrolelement for at lære mere om det kontrolelement.

For at angive et dataområde

 1. Marker dataområdet. Gør et af følgende:

  Indtast dataområdet i tekstfeltet.

  I Calc kunne et eksempel på et dataområde være "$Ark1.$B$3:$B$14". Bemærk at et dataområde kan bestå af mere end en enkelt region i et regneark, for eksempel er "$Ark1.A1:A5;$Ark1.D1:D5" også et gyldigt dataområde. I Writer kunne et eksempel på et dataområde være "Tabel1.A1:E4".

  I Calc skal du klikke på Marker dataområde for at minimere dialogen og der efter trække hen over et celleområde for at vælge dataområdet.

  Hvis du ønsker et dataområde, der består af flere celleområder, som ikke er ved siden af hinanden, skal du indtaste det første område, manuelt tilføje et semikolon i slutningen af tekstfeltet og så indtaste de andre områder. Brug et semikolon som skilletegn mellem områder.

 2. Klik på en af indstillingerne for dataserie i rækker eller i kolonner.

 3. Kontroller om dataområdet har etiketter i den første række eller i den første kolonne eller begge.

I visningen kan du se, hvordan det endelige diagram vil se ud.

Støt os venligst!