Diagramguide - Diagramelementer

På denne side i Diagramguiden kan du vælge de diagramelementer, der skal vises.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Indsæt - Diagram....

Icon

Vælg Indsæt Diagram.


Tryk Skift+F1 og peg på et kontrolelement for at lære mere om det kontrolelement.

For at indtaste diagramelementer

Indtast titler eller klik på elementerne, som du ønsker vist på det aktuelle diagram.

Titler

Hvis du indtaster tekst for en titel, undertitel eller akse, vil den nødvendige plads blive reserveret til at vise teksten ved siden af diagrammet. Hvis du ikke indtaster en tekst, bliver der ikke reserveret plads, så der efterlades mere plads til diagrammet.

Det er ikke muligt at kæde titlens tekst med en celle. Du skal indtaste teksten direkte.

Når diagrammet er færdigt, kan du ændre placeringen og andre egenskaber med menuen Format.

Forklaring

Forklaringen viser etiketterne fra første række eller kolonne eller fra området, som du har angivet i dialogen Dataserie. Hvis dit diagram ikke indeholder etiketter, viser forklaringen tekst som "Række1, Række2, ..." eller "KolonneA, KolonneB, ..." i henhold til rækkenummeret eller kolonnebogstavet for diagrammets data.

Du kan ikke indtaste teksten direkte, den bliver genereret automatisk ud fra celleomrĂĄdet Navn.

Vælg en af placeringsindstillingerne. Når diagrammet er færdigt, kan du angive andre placeringer med menuen Formater.

Gitre

De synlige gitterlinjer kan hjælpe med at estimere dataværdier i diagrammet.

Gitterlinjernes afstand svarer til intervalindstillingen pĂĄ fanebladet Skalering i akseegenskaberne.

Gitterlinjer er ikke tilgængelige for cirkeldiagrammer.

Supplerende elementer

For supplerende elementer skal du bruge menuen Indsæt for diagrammet i redigeringstilstand. Der du kan definere følgende elementer:

  1. Sekundære akser

  2. Underordnede gitre

  3. Dataetiketter

  4. Statistik, for eksempel middelværdier, Y-fejllinjer og tendenslinjer

Støt os venligst!