Diagramtype XY-punkt

På den første side i Diagramguiden kan du vælge en diagramtype.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Indsæt - Diagram....

Icon

Vælg Indsæt Diagram.


XY-punkt

Et XY-diagram er i sin basale form baseret på en dataserie bestående af et navn, en liste af x‑værdier og en liste af y‑værdier. Hvert værdipar (x|y) vises som et punkt i et koordinatsystem. Navnet på dataserien er tilknyttet y‑værdierne og vist i forklaringen.

Vælg et XY diagram i de følgende opgaveeksempler:

  1. skalering af x‑aksen

  2. generering af en parameterkurve, for eksempel en spiral

  3. tegning af grafen for en funktion

  4. undersøgelse af den statistiske sammenhæng af kvantitative variable

Dit XY-diagram kan have mere end en enkelt dataserie.

Undertyper af XY-diagram

Du kan vælge en XY-diagramvariant på den første side af Diagramguiden eller ved at vælge Formater - Diagramtype for et diagram i redigeringstilstand.

Diagrammet bliver oprettet med standardindstillinger. Efter diagrammet er færdigt, kan du redigere dets egenskaber for at ændre dets udseende. Stregtypografier og ikoner kan ændres på fanebladet Streg i egenskabsdialogen for dataserier.

Dobbeltklik på et vilkårligt datapunkt for at åbne dialogen Dataserie. I denne dialog kan du ændre mange af dataseriens egenskaber..

I 2D-diagrammer kan du vælge Indsæt - Y Fejllinjer for at aktivere visningen af fejllinjer.

Du kan aktivere visningen af middelværdilinjer og tendenslinjer ved at bruge kommandoer i menuen Indsæt .

Kun punkter

Hvert datapunkt vises med et ikon. LibreOffice bruger standardikoner med forskellige former og farver for hver dataserie. Standardfarverne indstilles i - Diagrammer - Standardfarver.

Kun kurver

Denne variant tegner rette linjer fra et datapunkt til det næste. Datapunkterne vises ikke med ikoner.

Tegnerækkefølgen er den samme som rækkefølgen i dataserien. Marker Sorter efter X-værdier for at tegne linjerne i rækkefølgen for x-værdier. Sorteringen anvendes kun til diagrammet, ikke for data i tabellen.

Punkter og Kurver

Denne variant viser punkter og kurver samtidig.

3D-Kurver

Kurverne vises som bånd. Datapunkterne vises ikke med ikoner. I det færdige diagram skal du vælge 3D-visning for at indstille egenskaber så som belysning og synsvinkel.

Udjævn kurver

Vælg Bløde fra Linje type dropdown for at tegne kurver i stedet for stykker af rette linjer.

Klik pĂĄ Egenskaber for at indstille detaljer for kurverne.

Kubisk spline interpolerer dine datapunkter med polynomialer af 3. grad. Transitionerne mellem de polynomialske stykker er glatte og har den samme stigning og krumning.

Opløsningen bestemmer, hvor mange linjestykker der beregnes for at tegne et stykke af et polynomium mellem to datapunkter. Du kan se de mellemliggende punkter, hvis du klikker på et vilkårligt datapunkt.

B-Spline bruger en parametrisk interpolerende B-spline-kurve. Disse kurver genereres stykkevis fra polynomier. Graden af polynomier bestemmer graden af disse polynomier.

Trinvise Linjer

Vælg Trinvis fra Linje type dropdown for at tegne linjer, der går fra punkt til punkt i stedet for stykker af rette linjer.

Klik pĂĄ Egenskaber for at indstille detaljer for kurverne.

Der er 4 forskellige trin typer:

Støt os venligst!