Diagramtype Søjle og kurve

På den første side i Diagramguiden kan du vælge en diagramtype.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Diagram....

Icon

Vælg Indsæt Diagram.


Søjle og kurve

Et Søjle og kurve-diagram er en kombination af et Søjlediagram med et Kurvediagram.

Vælg en af varianterne

Du kan indsætte endnu en y-akse med Indsæt - Akser, når du har afsluttet guiden.

For at angive et dataområde

Kolonnerne længst til venstre (eller rækkerne øverst) i det valgte dataområde leverer data, der bliver vist som søjleobjekter. De øvrige kolonner eller rækker i dataområdet leverer data for kurveobjekterne. Du kan ændre denne tildeling i dialogen Dataserie.

  1. Marker dataområdet.

  2. Klik på en af indstillingerne for dataserie i rækker eller i kolonner.

  3. Kontroller om dataområdet har etiketter i den første række eller i den første kolonne eller begge.

Administrere dataserie

I rullelisten Dataserie ser du en liste med alle dataserier i det aktuelle diagram.

Dataserierne for kolonner er placeret øverst på listen, dataserierne for kurven er placeret ved bunden af listen.

Redigering af dataserie

  1. Klik på et punkt på listen for at vise og redigere egenskaberne for det element.

    I rullelisten Dataområder ser du rollenavnene og celleområderne for dataseriekomponenterne.

  2. Klik på et element og rediger så indholdet i tekstfeltet nedenunder.

    Etiketten ved siden af tekstfeltet viser den aktuelt valgte rolle.

  3. Indtast området eller klik på Marker dataområde for at minimere dialogen og vælge området med musen.

Området for en datarolle så som Y-værdier må ikke indeholde en etiketcelle.

Redigering af kategorier eller dataetiketter

Værdierne i området Kategorier bliver vist som etiketter på x- aksen.

Indsætte diagramelementer

Brug siden Diagramelementer i Diagramguiden for at indsætte hvilken som helst af de følgende elementer:

For supplerende elementer skal du bruge menuen Indsæt for diagrammet i redigeringstilstand. Der du kan definere følgende elementer:

For at sætte forskellige dataetiketter for hver dataserie skal du bruge egenskabsdialogen for dataserierne.

Støt os venligst!