Diagramtype Område

På den første side i Diagramguiden kan du vælge en diagramtype.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Diagram....

Icon

Vælg Indsæt Diagram.


Område

Et områdediagram viser værdier som punkter på y-aksen. X-aksen viser kategorier. Y-værdierne for hver dataserie forbindes med en kurve. Området mellem de to kurver bliver udfyldt med en farve. Områdediagrammer har til formål at understrege ændringerne fra en kategori til den næste.

Denne undertype tegner alle værdier som absolutte y-værdier. Først tegnes området for den sidste kolonne i dataområdet, derefter den næstsidste og så videre, og til sidst tegnes den første kolonne i dataområdet. På denne måde vil de sidst tegnede værdier skjule de andre værdier, hvis værdierne i den første kolonne er større end de øvrige.

Stablet - denne undertype tegner værdierne kumulativt stablet oven på hinanden. Den sikrer, at alle værdier er synlige, og at ingen datamængder er skjult bag andre. Y-værdierne repræsenterer dog ikke længere absolutte værdier, bortset fra den sidste kolonne, som tegnes i bunden af de stablede områder.

Procent - denne undertype tegner værdierne kumulativt stablet oven på hinanden og skaleret som procent af kategoriens total.

Støt os venligst!