3D-visning

På første side i Diagramguiden eller i genvejsmenuen for diagrammer kan du vælge en diagramtype.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Diagram....

Icon

Vælg Indsæt Diagram.


Tryk Skift+F1 og peg på et kontrolelement for at lære mere om det kontrolelement.

Diagrameksemplet afspejler de nye indstillinger, du indtaster i dialogen.

For et 3D diagram kan du vælge Formater - 3D-visning for at sætte perspektiv, fremtræden og belysning.

Perspektiv

Sæt alle vinkler til 0 for at vise forsiden af diagrammet. Cirkeldiagrammer og kransediagrammer vises som cirkler.

Med Højrevinklede akser aktiveret, kan du rotere diagrammets indhold i retning X og Y, det vil sige, parallelt med diagrammets rammer.

En x-værdi på 90, med y og z sat til 0, giver en visning oppefra og ned på diagrammet. Med x indstillet til -90, ser du ser bunden af diagrammet.

Rotationerne er anvendt i rækkefølgen først x, så y og sidst z.

Når skygger er aktiveret, og du roterer et diagram, vil belysningen rotere, som var de fæstnet til diagrammet.

Noteikon

Rotationsaksen er altid relateret til dokumentsiden, ikke til diagrammets akser. Det er forskelligt fra andre diagramprogrammer.


Marker afkrydsningsfeltet Perspektiv for at vise diagrammet i centralt perspektiv, som gennem en kameralinse, i stedet for at bruge en parallel projektion.

Definer fokuslængden med rulleknappen. 100% giver et perspektiv, hvor en fjern kant i diagrammet er cirka halvt så stor som en kant tæt på.

Noteikon

Ældre versioner af LibreOffice kan ikke vise procentvis perspektiv på den samme måde som den aktuelle version.


Udseende

Ved at vælge et skema er afkrydsningsfelterne og lyskilderne sat tilsvarende.

Belysning

Sæt lyskilderne for 3D visning.

Støt os venligst!