Skalering

Kontrollerer skalering af X og Y akserne

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Formater - Akse - Y-akse - Skalering (diagrammer)


Akserne skaleres automatisk af LibreOffice således at alle værdier vises optimalt.

For at opnå specifikke resultater kan du manuelt ændre aksens skalering. For eksempel kan du nøjes med at vise de øverste områder af søjlerne ved at rykke nullinjen opad.

Skalering

Du kan indtaste værdier for underopdeling af akser i dette område. Du kan automatisk indstille de fem egenskaber Minimum, Maksimum, Overordnet interval, Underordnet interval og Referenceværdi.

Minimum

Angiver den mindste værdi for begyndelsen af akserne.

Maksimum

Angiver den maksimale værdi for slutningen af akserne.

Overordnet interval

Angiver intervallet for hovedindelingen af aksen. Overintervallet kan ikke være større end værdiområdet.

Underinterval antal

Angiver intervallet til underinddeling af aksen.

Referenceværdi

Specificerer hvor værdierne skal placeres langs med akserne.

Automatisk

Du skal først slå indstillingen Automatisk fra for at modificere værdierne.

Noteikon

Deaktiver denne funktionalitet, hvis du arbejder med "faste" værdier, da den ikke tillader automatisk skalering.


Logaritmisk skala

Specificerer at du ønsker akserne underopdelt logaritmisk.

Noteikon

Brug denne funktionalitet, hvis du arbejder med værdier, som afviger skarpt fra hinanden. Du kan bruge logaritmisk skalering til at lave gitterlinjerne på aksen ækvidistante, men have værdier, som kan stige eller falde.


Modsat retning

Definerer hvor de lave og høje værdier vises på aksen. Uafkrydset tilstand er den matematiske retning. Det vil for det kartesiske koordinatsystem sige, at x-aksen viser de lave værdier til venstre, og y-aksen viser de lave værdier i bunden. For polære koordinatsystemer er retningen for den matematiske vinkel imod uret og radialaksen går indefra og ud.

Type

For visse aksetyper kan du vælge at formatere en akse som tekst eller dato, eller du kan vælge at beregne formatet automatisk. For aksetypen 'Dato' kan du sætte følgende egenskaber.

Minimums- og maksimumsværdier som skal vises i enderne af skalaen

Opløsning kan angives for at vise dage, måneder og år som intervaltrin.

Overinterval kan angives for at vise et præcist antal dage, måneder eller år.

Underinterval kan angives for at vise et præcist antal dage, måneder eller år.

Støt os venligst!