Justering

Ændrer justeringen af akse- eller titeletiketter.

Nogle af indstillingerne, som er listet her, er ikke tilgængelige for alle etiketter. For eksempel er der forskellige indstillinger for 2D- og 3D-objektetiketter.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Formater - Akse (diagrammer)


Vis etiketter

Angiver om akseetiketterne skal vises eller skjules.

Ikonet Aksetitler til/fra pĂĄ Formateringslinjen slĂĄr visningen af etiketter for alle akser til eller fra.

Ikon

Aksebeskrivelse(r) til/fra

Roter tekst

Angiver tekstretningen for celleindhold. Klik på en af ABCD-knapperne for at tildele den ønskede retning.

ABCD-hjul

Klik hvor som helst pĂĄ hjulet definerer den variable tekstretning. Bogstaverne "ABCD" pĂĄ knappen svarer til den nye indstilling.

ABCD-knap

Tildeler cellens indhold lodret tekstretning.

Noteikon

Hvis du definerer en lodret X-akseetiket, vil teksten måske være afkortet af x-akselinjen.


Grader

Giver dig mulighed for manuelt at indtaste retningsvinklen.

Tekstforløb

Bestemmer tekstforløbet for dataetiketten.

Overlapning

Specificerer at teksten i celler kan overlappe andre celler. Dette kan være specielt nyttigt, hvis der er pladsmangel. Denne indstilling er ikke tilgængelig med forskellige titelretninger.

Skift

Tillader en tekstombrydning.

De følgende indstillinger er ikke tilgængelig for alle diagramtyper:

Rækkefølge

Indstillingerne på dette faneblad er kun tilgængelige for et 2D-diagram under Formater - Akse - Y-akse eller X-akse. I dette område kan du definere justeringen af taletiketterne på X- eller Y-aksen.

Side om side

Arrangerer tallene pĂĄ aksen side om side.

Ulige tal forskudt

Forskyder tal pĂĄ aksen, lige tal lavere end ulige tal.

Lige tal forskudt

Forskyder tal pĂĄ akserne, ulige tal lavere end lige tal.

Automatisk

Arrangerer automatisk tal pĂĄ aksen.

Noteikon

Der kan forekomme problemer ved visningen af etiketter, hvis størrelsen af dit diagram er for lille. Du kan undgå dette ved enten at forstørre visningen eller formindske skriftstørrelsen.


Tekstretning

Angiver tekstretningen for et afsnit som bruger Complex Text Layout (CTL). Denne mulighed er kun tilgængelig, hvis understøttelse af Complex Text Layout er aktiveret.

Støt os venligst!