Indstillinger

Brug denne dialog til at definere indstillinger, som kun er tilgængelige for visse diagramtyper. Indholdet af dialogen Indstillinger varierer efter diagramtypen.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg fanebladet Formater - Formater markering - Dataserie - Indstillinger (diagrammer)


Juster dataserie til:

I dette område kan du vælge imellem to skaleringstilstande for Y-akse. Akserne kan kun skaleres og tildeles egenskaber hver for sig.

Primær Y-akse

Denne indstilling er aktiv som standard. Alle dataserier er justeret til den primære Y-akse.

Sekundær Y-akse

Ændrer skaleringen for Y-aksen. Denne akse er kun synlig, når en eller flere dataserier er tildelt den, og aksevisningen er aktiv.

Indstillinger

Definerer indstillingerne for et kurvediagram i dette område. Enhver ændring anvendes på alle dataserier i diagrammet, ikke kun på de valgte data.

Afstand

Definerer afstanden mellem søjlerne i procent. Den maksimale afstand er 600%.

Overlapning

Angiver de nødvendige indstillinger for overlappende dataserier. Du kan vælge imellem -100 og +100%.

Forbindelseslinjer

For "stablede"- og "procent"-søjlediagrammer skal du markere dette afkrydsningsfelt for at forbinde sammenhørende søjlelag med kurver.

Vis linjer side om side

Hvis to akser vises i et linjediagram, og nogle dataserier er knyttet til den første akse, mens andre dataserier er knyttet til den anden akse, så vises begge sæt af dataserier uafhængigt og overlapper hinanden.

Som resultat er søjler, som knytter sig til den første y-akse, delvist eller helt skjult af søjler, som knytter sig til den anden y-akse. For at undgå dette, skal du aktivere den egenskab, der viser søjlerne side om side. Søjler fra forskellige dataserier vises, som var de kun knyttet til en enkelt akse.

Med urets retning

Tilgængelig for lagkage- og kransekagediagrammer. Standardretningen for stykker af et lagkagediagram er mod uret. Aktiver markeringen Retning med uret for at tegne stykket i modsat retning.

Startvinkel

Træk det lille punkt langs med cirklen eller klik på et vilkårligt punkt på cirklen for at indstille startvinklen for et lagkage- eller kransekagediagram. Startvinklen er den matematiske vinkelplacering, hvor det første stykke tegnes. Værdien af 90 grader tegner det første stykke ved klokken 12. En værdi af 0 grader begynder ved klokken 3.

Noteikon

I 3D-lagkage- og kransekagediagrammer, som er oprettet med ældre versioner af OpenOffice.org, er startvinklen 0 grader i stedet for 90 grader. For gamle og nye 2D-diagrammer er standard startvinkelen 90 grader.


Noteikon

Når du ændrer startvinklen eller retningen, vil kun aktuelle versioner af dette program vise de ændrede værdier. Ældre versioner viser det samme dokument ved hjælp af standardværdierne: Altid mod urets retning og med startværdi på 90 grader (2D-lagkagediagrammer) eller 0 grader (3D-lagkagediagrammer).


Grader

Angiv en startvinkel mellem 0 og 359 grader. Du kan også klikke på pilen for at ændre den viste værdi.

Tegn manglende værdier

Nogle gangle mangler der værdier i en dataserie som vises i et diagram. Du kan vælge hvordan de manglende værdier skal tegnes blandt forskellige indstillinger. Indstillingerne er kun tilgængelige for nogle diagramtyper.

Efterlad mellemrum

Ved manglende værdier vises ingen data. Dette er standarden for diagramtyperne Søjle, Bjælke, Streg, Radar.

Antag nul

For en manglende værdi vil y-værdien blive vist som nul. Dette er standarden for områdediagramtypen.

Fortsæt linje

For manglende værdier, vil interpolationen af nabopunkternes værdier vil blive vist. Dette er standarden for diagramtype XY.

Medtag værdier fra skjulte celler

Marker for også at vise værdier af for øjeblikket skjult celler indenfor kildecelleområdet.

Skjul forklarings-indførslen

Vis ikke forklaringsindførslen til den valgte dataserie eller det valgte datapunkt.

Støt os venligst!