Tendenslinjer

Tendenslinjer kan tilf√łjes til alle 2D diagrammer, dog undtaget cirkeldiagrammer og aktiediagrammer.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Tendenslinjer (diagrammer)


Noteikon

Hvis du indsætter en tendenslinje i et diagram, der bruger kategorier som Streg eller Kolonne, bliver tallene 1, 2, 3, … brugt som x-værdier til at beregne tendenslinjen. For den slags grafer er XY grafer måske mere passende.


  1. For at inds√¶tte en dataseries trendlinje dobbeltklikker du du f√łrst p√• diagrammet for at komme i redigeringstilstand og v√¶lger den dataserie i diagrammet, hvis trendlinje skal oprettes.

  2. V√¶lg Inds√¶t - Trendlinje, eller h√łjreklik p√• dataserien for at √•bne kontekstmenuen og v√¶lg Inds√¶t Trendlinje.

  3. Middelværdilinje er en speciel tendenslinje, som viser gennemsnitsværdien. Brug Indsæt - Middelværdilinje for at indsætte middelværdilinjer til alle dataserier.

  4. For at slette en tendenslinje eller middelværdilinje skal du klikke på linjen og trykke på Deletetasten.

note

The menu item Indsæt - Trendlinje er kun tilgængelig, når diagrammet er i redigeringstilstand. Den vil være nedtonet, hvis diagrammet er i redigeringstilstand, men der ikke er valgt nogen dataserie .is only available when the chart is in edit mode. It will appear grayed out if the chart is in edit mode but no data series is selected.


Tendenslinjen har samme farve som den tilh√łrende dataserie. For at √¶ndre linjeegenskaberne skal du markere tendenslinjen og v√¶lge Formater - Formater markering - Linje.

note

En tendenslinje vises i forklaringen automatisk. Dens navn kan defineres i muligheder for tendenslinjen.


Tendenslinjeligning og determinantkoefficient.

Hvis diagrammet er i redigeringstilstand giver LibreOffice ligningen for tendenslinjen og determinationskoefficienten R2, selvom de ikke er vist. Klik på tendenslinjen for at se information på statuslinjen.

For at vise tendenslinjens ligning skal du markere tendenslinjen i diagrammet, h√łjreklikke for at √•bne genvejsmenuen, og v√¶lge Inds√¶t tendenslinjeligning.

For at formatere v√¶rdier (bruge f√¶rre betydende cifre eller videnskabelig notation), v√¶lg ligningen i diagrammet, h√łjreklik for at √•bne kontektsmenuen og v√¶lg Formater Tendenslinjeligning - Tal.

Standard ligninger bruger x til x-akse/abscissakse variable, og f(x) til y-akse/ordinatakse variable. For at ændre disse skal du vælge tendenslinjen, vælge Formater - Formater markering - Type og angive navnene i X variabel navn og Y variabel navn boksene.

For at vise determinantkoefficienten R2, skal du v√¶lge ligningen i diagrammet, h√łjreklikke for at √•bne kontekstmenuen og v√¶lge Inds√¶t R2.

Noteikon

Hvis skæringspunktet med y-aksen er tvunget, er determinantkoefficienten R2 ikke beregnet på samme måde som med frit skæringspunkt. R2 værdier kan ikke sammenlignes mellem tvungne og frie skæringspunkter.


Tendenslinje kurvetyper

F√łlgende regressionstyper er til r√•dighed:

Begrænsninger

Beregningen af tendenslinjen anvender kun datapar med f√łlgende v√¶rdier:

Du skal modificere dine data tilsvarende. Det er bedst at arbejde på en kopi af de originale data og transformere de kopierede data.

Beregn parametre i Calc

Du kan også beregne parametrene med Calc-funktioner på denne måde:

Ligningen for lineær regression

Den line√¶re regression f√łlger ligningen y=m*x+b.

m = STIGNING(Data_Y;Data_X)

b = SKÆRING(Data_Y ;Data_X)

Beregn determinationskoefficienten med

r2 = FORKLARINGSGRAD(Data_Y;Data_X)

Ud over m, b og r2 giver matrixfunktionen LINREGR yderligere statistik til en regressionsanalyse.

Den logaritmiske regressionsligning

Den logaritmiske regression f√łlger ligningen y=a*ln(x)+b.

a = STIGNING(Data_Y;LN(Data_X))

b = SKÆRING(Data_Y ;LN(Data_X))

r2 = FORKLARINGSGRAD(Data_Y;LN(Data_X))

Den eksponentielle regressionsligning

For eksponentiale tendenslinjer sker der en transformation til en line√¶r model. Den optimale kurvetilpasning relaterer sig til den line√¶re model og resultater fortolkes l√łbende.

Den eksponentielle regression f√łlger ligningen y=b*exp(a*x) eller y=b*mx, som transformeres til henholdsvis ln(y)=ln(b)+a*x eller ln(y)=ln(b)+ln(m)*x.

a = STIGNING(LN(Data_Y);Data_X)

Variablerne for den anden variant beregnes som f√łlger:

m = EKSP(STIGNING(LN(Data_Y);Data_X))

b = EKSP(SKÆRING(LN(Data_Y);Data_X))

Beregn determinationskoefficienten med

r2 = FORKLARINGSGRAD(LN(Data_Y);Data_X)

Ud over m, b og r2 giver matrixfunktionen LOGEST yderligere statistik for en regressionsanalyse.

Potensregressionsligningen

For potensregressionskurver sker en transformation til en line√¶r model.. Potensregressionen f√łlger ligningen y=b*xa, som transformeres til ln(y)=ln(b)+a*ln(x).

a = STIGNING(LN(Data_Y);LN(Data_X))

b = EKSP(SKÆRING(LN(Data_Y);LN(Data_X))

r2 = FORKLARINGSGRAD(LN(Data_Y);LN(Data_X))

Den polynomiske regressionskurve

For polynomiske regression kurver sker der en transformation til en lineær model.

Opret en tabel med kolonnerne x, x2, x3, ‚Ķ , xn, y op til den √łnskede grad n.

Brug formlen =LINREGR(Data_Y,Data_X) med hele området x til xn (uden overskrifter) som Data_X.

Den f√łrste r√¶kke i uddata fra LINEST indeholder koefficienterne til regressionspolynomiet med koefficienten til xn l√¶ngst til venstre.

Det f√łrste element i den tredje r√¶kke af uddata fra LINREGR er v√¶rdien af r2. Se funktionen LINREGR for detaljer om korrekt brug og en forklaring af de √łvrige uddataparametre.

X/Y fejllinjer

LINREGR-funktion

LOGREGR-funktion

STIGNING-funktion

SKÆRING-funktion

FORKLARINGSGRAD-funktion

St√łt os venligst!