X/Y-fejllinjer

Brug dialogen X eller Y-fejllinjer for at vise fejllinjer i 2D-diagrammer.

Hvis et element i en dataserie er valgte, virker denne kommando kun på den dataserie. Hvis der ikke er valgt noget element virker kommandoen på alle dataserier.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - X-fejllinjer eller Indsæt - Y-fejllinjer (diagrammer)


En fejllinje er en indikatorlinje, som strækker sig over et område fra x/y - negativ fejlværdi til x/y + positiv fejlværdi. I dette udtryk er x eller y værdien for datapunktet. Når "standardafvigelse" er valgt, er x eller y middelværdien af dataserien. Negativ fejlværdi og positiv fejlværdi er de beregnede værdier fra fejllinjefunktionen eller særskilt angivet.

Noteikon

Menupunktet Indsæt - X/Y-fejllinjer er kun tilgængeligt for 2D-diagrammer.


Fejlkategori

I området Fejlkategori kan du vælge forskellige måder at vise fejlkategorien på.

Ingen

Viser ingen fejllinjer.

Konstant værdi

Viser konstante værdier som du angiver i parameterområdet.

Procentuel

Viser en procentdel. Visningen refererer til det tilsvarende datapunkt. Angiv procentdelen i området Parametre.

Funktioner

Vælg en funktion til at beregne fejllinjerne.

Standardfejl: Viser standardfejlen.

Varians: Viser variansen, beregnet fra antallet af datapunkter og respektive værdier.

Standardafvigelse: Viser standardafvigelsen (kvadratroden af variansen). I modsætning til andre funktioner er fejllinjer er centreret på middelværdien.

Fejlmargen: Viser den højeste fejlmargen i procent svarende til den højeste værdi for datagrupperne. Angiv procentdelen i parameterområdet.

Celleområde

Klik Celleområde og angiv så et celleområde hvorfra du vil tage de positive og negative værdier for fejllinjer.

Fra datatabel

For et diagram der har sine egne data kan værdier for fejllinjen indtastes i diagrammets datatabel. Dialogen Datatabel viser yderligere kolonner med titlen Positive X eller Y-fejllinjer og Negative X eller Y-fejllinjer.

Samme værdi for begge

Aktiver for at bruge såvel de positive fejlværdier som de negative fejlværdier. Du kan kun ændre værdien af den "Positve (+)" boks. Denne værdi bliver automatisk kopieret til den "Negative (-)" boks.

Fejlindikator

Specificerer fejlindikatoren.

Positiv og negativ

Viser positive og negative fejllinjer.

Positiv

Viser kun positive fejllinjer.

Negativ

Viser kun negative fejllinjer.

Støt os venligst!