Dataetiketter

Ă…bner dialogen Dataetiketter, som lader dig indstille dataetiketter.

Hvis et element i en dataserie er valgte, virker denne kommando kun pĂĄ den dataserie. Hvis der ikke er valgt noget element virker kommandoen pĂĄ alle dataserier.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Indsæt - Dataetiketter (diagrammer)

Vælg fanebladet Formater - Formater markering - Datapunkt/Dataserie - Dataetiketter (for dataserie og datapunkt) (diagrammer)


Vis værdi som tal

Viser de absolutte værdier for datapunkterne.

Talformat

Ă…bner en dialog til valg af talformat.

Vis værdi som procent

Viser procentdelen af datapunkterne i hver kolonne.

Procentformat

Åbner en dialog for at vælge formatet procent.

Vis kategori

Viser datapunkt-tekstetiketterne.

Vis forklaringsnøgle

Viser forklaringsikonerne ved siden af hvert datapunkts etiket.

Skilletegn

Vælger skilletegnet mellem flere tekststrenge for det samme objekt.

Placering

Vælger placeringen af dataetiketter relativt til objekterne.

Tekstretning

Angiver tekstretningen for et afsnit som bruger Complex Text Layout (CTL). Denne mulighed er kun tilgængelig, hvis understøttelse af Complex Text Layout er aktiveret.

Roter tekst

Klikke pĂĄ drejeskiven for at bestemme dataetiketternes tekstretning.

Indtast rotationsvinklen for dataetiketterne mĂĄlt mod urets retning.

Støt os venligst!