Forklaring

Åbner dialogen Forklaring, som giver dig mulighed for at ændre placeringen af forklaringer i diagrammet og for at angive, om forklaringen skal vises.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Forklaring (diagrammer)

Vælg Formater - Forklaring - Placering (diagrammer)


For at vise eller skjule en forklaring, skal du klikke på Forklaring til/fraFormateringslinjen.

Ikon

Forklaring til/fra

Vis

Angiver om der skal vises en forklaring til diagrammet. Denne indstilling er kun synlig, hvis du fremkalder dialogen ved at vælge Indsæt - Forklaring.

Placering

Vælg placeringen af forklaringen:

Venstre

Placerer forklaringen til venstre for diagrammet.

Top

Placerer forklaringen øverst på diagrammet.

Højre

Placerer forklaringen til højre for diagrammet.

Bund

Placerer forklaringen ved bunden af diagrammet.

Tekstretning

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis support af complex text layout (CTL) er aktiveret i - Sprogindstillinger - Sprog.

Tekstretning

Angiver tekstretningen for et afsnit som bruger Complex Text Layout (CTL). Denne mulighed er kun tilgængelig, hvis understøttelse af Complex Text Layout er aktiveret.

Overlap

Angiver, om forklaringen må overlappe diagrammet. At slå denne indstilling fra er nyttigt, hvis du vil vise forklaringen oven på en tom del af diagramfladen i stedet for ved siden af den. På denne måde kan tegnefladen fylde hele diagramfladen og øge dets læselighed.

Støt os venligst!