Forklaring

Åbner dialogen Forklaring, som giver dig mulighed for at ændre placeringen af forklaringer i diagrammet og for at angive, om forklaringen skal vises.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Indsæt - Forklaring (diagrammer)

Vælg Formater - Forklaring - Placering (diagrammer)


For at vise eller skjule en forklaring, skal du klikke pĂĄ Forklaring til/fra pĂĄ Formateringslinjen.

Ikon

Forklaring til/fra

Vis

Angiver om der skal vises en forklaring til diagrammet. Denne indstilling er kun synlig, hvis du fremkalder dialogen ved at vælge Indsæt - Forklaring.

Placering

Vælg placeringen af forklaringen:

Venstre

Placerer forklaringen til venstre for diagrammet.

Top

Placerer forklaringen øverst på diagrammet.

Højre

Placerer forklaringen til højre for diagrammet.

Bund

Placerer forklaringen ved bunden af diagrammet.

Tekstretning

This feature is only available if complex text layout support is enabled in - Languages and Locales - General.

Tekstretning

Angiver tekstretningen for et afsnit som bruger Complex Text Layout (CTL). Denne mulighed er kun tilgængelig, hvis understøttelse af Complex Text Layout er aktiveret.

Overlæg

Angiver, om forklaringen må overlappe diagrammet Det er nyttigt at slå denne indstilling fra, hvis du vil vise forklaringen over en tom del af diagrammet i stedet for ved siden af det. På denne måde kan tegningsfladen fylde hele diagramfladen og øge dens læselighed.

Støt os venligst!