For at tilgå denne funktion...

Vælg Vis - Diagramdata (diagrammer)

På Formateringslinjen skal du klikke

Ikon

Diagramdata

Vælg Indsæt - Titel (diagrammer)

Vælg Indsæt - Forklaring (diagrammer)

Vælg Formater - Forklaring - Placering (diagrammer)

Vælg Indsæt - Dataetiketter (diagrammer)

Vælg fanebladet Formater - Formater markering - Datapunkt/Dataserie - Dataetiketter (for dataserie og datapunkt) (diagrammer)

Vælg Indsæt - Akser (diagrammer)

Vælg Indsæt - Gitre (diagrammer)

På Formateringslinjen skal du klikke

Ikon

Vandrette gitre

Ikon

Lodrette gitre

Vælg Indsæt - X-fejllinjer eller Indsæt - Y-fejllinjer (diagrammer)

Vælg Indsæt - Tendenslinjer (diagrammer)

Vælg Indsæt - Specialtegn (diagrammer)

Vælg Formater - Formater markering (diagrammer)

Vælg dialogen Formater - Formater markering - Datapunkt (diagrammer)

Vælg dialogen Formater - Formater markering - Dataserie (diagrammer)

Vælg fanebladet Formater - Formater markering - Dataserie - Indstillinger (diagrammer)

Vælg Formater - Titel (diagrammer)

Vælg dialogen Formater - Formater markering - Titel (diagrammer)

Vælg dialogen Formater - Formater markering - Titel (diagrammer)

Vælg Formater - Titel (diagrammer)

Vælg Formater - Akse (diagrammer)

Vælg Formater - Forklaring, eller Formater - Formater markering - Forklaring (diagrammer)

Vælg Formater - Akse - X-akse/Sekundær X-akse/Z-akse/Alle akser (diagrammer)

Vælg Formater - Akse - Y-akse/Sekundær Y-akse (diagrammer)

Vælg Formater - Akse - Y-akse - Skalering (diagrammer)

Vælg fanebladet Formater - Akse - X-akse - Placering (Diagrammer)

Vælg fanebladet Formater - Akse - Y-akse - Placering (Diagrammer)

Vælg Formater - Gitter (diagrammer)

Vælg Formater - Gitter - X, Y, Z overordnet aksegitter/ X, Y, Z underordnet gitter/ Alle aksegitre(diagrammer)

Vælg dialogen Formater - Diagramvæg - Diagram (diagrammer)

Vælg Formater - Diagramgulv(diagrammer)

Vælg Formater - Diagramområde(diagrammer)

Vælg Formater - Diagramtype (diagrammer)

På Formateringslinjen skal du klikke

Ikon

Rediger diagramtype

Vælg Formater - 3D-visning(diagrammer)

Vælg Formater - Rækkefølge (diagrammer)

Åbn kontekstmenu - vælg Rækkefølge (diagrammer)

Ikon

Vandrette gitre

Ikon

Aksebeskrivelse(r) til/fra

Ikon

Lodrette gitre

Icon

Vælg Indsæt Diagram.

Vælg Indsæt - Diagram....

Icon

Vælg Indsæt Diagram.

Vælg Indsæt - Diagram....

Icon

Vælg Indsæt Diagram.

Dobbeltklik på et diagram og vælg derefter Formater - Dataområder

I dialogen Diagramtype for et linjediagram eller XY-diagram, som viser linjer, kan du markere afkrydsningsfeltet Udjævn kurver og derefter klikke på knappen Egenskaber.

I dialogen Diagramtype ved et linjediagram eller XY-diagram, som viser linjer, kan du markere Trinvis på rullemenuen og derefter klikke på knappen Egenskaber.

Støt os venligst!