Værktøjslinjen Billeder

Værktøjslinjen Billede bliver vist, når du indsætter eller markerer et billede i et ark.

Grafikfilter-linje

Dette ikon på værktøjslinjen Billede åbner værktøjslinjen Grafikfilter, hvor du kan bruge forskellige filtre på det valgte billede.

Ikon

Filter

Grafiktilstand

Lister visningsattributter for det valgte grafikobjekt. Det indlejrede eller sammenkædede grafikobjekt i den aktuelle fil vil ikke blive ændret. Kun visningen af objektet ændres.

Celletypografier

Grafiktilstand

Farve

Med værktøjslinjen Farve kan du redigere nogle egenskaber for det valgte objekt.

Gennemsigtighed

Angiver gennemsigtigheden af grafikobjektet. Værdier fra 0% (ugennemsigtig) til 100% (helt gennemsigtig) er mulige.

Ikon

Gennemsigtighed

Beskær

Åbner en dialog til beskæring af visningen af et indsat billede. Det er kun visningen af billedet, der beskæres. Det indsatte billede bliver ikke ændret. Et billede skal være markeret for at aktivere beskæring.

I Impress og Draw vises der ikke en dialog, når du klikker på ikonet. I stedet ser du otte håndtag til beskæring. Åbn højreklik menuen for et valgt billede og vælg Beskær billede, hvis du ønsker at benytte dialogen til at beskære billedet.

Træk i et af de otte beskæringshåndtag for at beskære billedet.

ikon

Beskær

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

On Drawing Object Properties bar or Form Design bar, click

Ikonet Anker

Anchor

Placer forrest

Flytter det valgte objekt øverst i stablingsrækkefølgen, så det er foran andre objekter.

Ikonet Placer forrest

Placer forrest

Placer bagest

Flytter det valgte objekt til bunden af stablingsrækkefølgen, så det er bag de andre objekter.

Ikonet Placer bagest

Placer bagest

I forgrunden

Flytter det valgte objekt foran tekst.

Ikonet Til forgrund

I forgrunden

I baggrunden

Flytter det valgte objekt bagved tekst.

Ikonet Til baggrund

I baggrunden

Justering

Ændrer justeringen af valgte objekter.

Ikon

Justering

Støt os venligst!