Statuslinje

Statuslinjen viser information om det aktuelle ark.

Placering i dokument

Viser tallet for det aktuelle ark og det samlede antal ark i regnearket.

Aktuel sidetypografi

Viser den aktuelle Sidetypografi. Dobbeltklik for at redigere typografien, højreklik for at vælge en anden typografi.

Målestok

Angiver den aktuelle zoomfaktor for visningen af siden.

Indsætningstilstand

Viser den aktuelle indsættelsestilstand. Du kan skifte mellem INSRT = indsæt og OVER = overskriv.

Markeringstilstand

Skifter mellem forskellige valgtilstande.

Dokumentændring

Hvis der ikke allerede er gemt ændringer, vises en "*" i dette felt på Status-linjen. Dette gælder også nye, endnu ikke gemte dokumenter.

Digital signatur

Se også Digitale signaturer.

Standardformel, Dato/klokkeslæt, Fejladvarsel

Viser information om det aktuelle dokument. Som standard, vises summen af indholdet af de valgte celler.

Støt os venligst!