Formellinje

Brug denne linje til at indtaste formler.

Navnefelt

Viser referencen for den aktuelle celle, området for de valgte celler eller navnet på området. Du kan også markere et celleområde og så skrive et navn for området i Navnefeltet.

Kombinationsfelt arkområde

Navnefelt

Funktion

Åbner Funktionsguiden, som hjælper dig med at oprette formler interaktivt.

Åbner Funktionsguiden, som hjælper dig med at oprette formler interaktivt.

Ikon

Funktionsguide

Vælg funktion

Indsæt en funktion af et celleområde i den aktuelle celle. Funktionen kan være Sum, Middel(tal), Minimum, Maksimum og Tæl. Klik på en celle, klik på dette ikon, vælg funktionen på rullelisten og juster eventuelt celleområdet. Eller vælg nogle celler, hvori funktionsværdien indsættes, og klik derefter på ikonet. Resultatet af funktionen tilføjes nederst i området.

ikonet Vælg funktion

Vælg funktion

Funktion

Føjer en formel til den aktuelle celle. Klik på dette ikon og indtast så formlen på Indtastningslinjen.

Ikon

Funktion

Annuller

Sletter indholdet af Indtastningslinjen eller fortryder de ændringer, du har foretaget i en eksisterende formel.

Ikon

Annuller

Accepter

Accepterer indholdet af Indtastningslinjen og indsætter derefter indholdet i den aktuelle celle.

Ikon

Accepter

Indtastningslinje

Indtast formlen, som du vil føje til den aktuelle celle. Du kan også klikke på ikonet Funktionsguide for at indsætte en foruddefineret funktion i formlen.

Støt os venligst!