Tekstformateringslinje

Værktøjslinjen Tekstformatering, som vises når cursoren er i et tekst-objekt, fx. en tekstboks eller et tegneobjekt, indeholder formatering og justerings-kommandoer.

Skrifttypenavn

Giver dig mulighed for at vælge et skrifttypenavn fra listen eller indtaste et skrifttypenavn direkte.

Du kan indtaste flere skrifttyper adskilt af semikoloner. LibreOffice bruger hver navngiven skrifttype i rækkefølge, hvis de foregående skrifttyper ikke er tilgængelige.

Ikon

Skrifttypenavn

Skriftstørrelse

Giver dig mulighed for at vælge mellem forskellige skriftstørrelser fra listen eller at indtaste en størrelse manuelt.

Fed

Gør den markerede tekst fed. Hvis markøren er inde i et ord, bliver hele ordet med fed skrift. Hvis markeringen eller ordet allerede er med fed skrift, fjernes formateringen.

Ikonet Fed

Fed

Kursiv

Gør den valgte tekst kursiv. Hvis markøren er inde i et ord, så bliver hele ordet kursiv. Hvis markeringen eller ordet allerede er kursivt, så fjernes formateringen.

Ikonet Kursiv

Kursiv

Understreg

Understreger eller fjerner understregning fra den valgte tekst.

Ikonet Understreg

Understreg

Skriftfarve

Klik for at bruge den aktuelle skriftfarve til de valgte tegn. Du kan også klikke her og så lave en markering for at ændre tekstens farve. Klik på pilen ved siden af ikonet for åbne værktøjslinjen Skriftfarve.

Ikon

Skriftfarve

Linjeafstand: 1

Gælder enkelt linieafstand til det aktuelle afsnit. Dette er standardindstillingen.

Ikon

Linjeafstand: 1

Linjeafstand: 1.5

Angiver linieafstanden til 1,5 linjer.

Ikon

Linjeafstand: 1½

Linjeafstand: 2

Indstiller linieafstanden til to linjer.

Ikon

Linjeafstand: 2

Venstrejusteret

Justerer afsnittet til venstre sidemargen.

Ikonet Venstrejuster

Venstrejusteret

Centreret

Centrerer indholdet af afsnittet pĂĄ siden.

Ikonet Centreret

Højrejusteret

Justerer afsnittet til højre sidemargen.

Ikonet Højrejuster

Højrejusteret

Lige margener

Justerer afsnittet til både venstre og højre sidemargener.

Ikonet Lige marginer

Lige margener

Hævet skrift

Formindsker skriftstørrelsen på den valgte tekst og løfter den fra grundlinjen.

Ikon

Hævet skrift

Sænket skrift

Formindsker skriftstørrelsen på den valgte tekst og sænker den under grundlinjen.

Ikon

Sænket skrift

Tegn

Ændrer skrifttypen og skrifttypens formatering for de valgte tegn.

Ikonet Tegn

Tegn

Afsnit

Ændrer formatet som for eksempel indrykning og justering for det aktuelle afsnit.

Ikonet Agsnit

Afsnit

Understøttelse af asiatiske sprog

Disse kommandoer bliver først tilgængelige efter du har aktiveret understøttelse af asiatiske sprog i - Sprogindstillinger - Sprog.

Tekst fra venstre mod højre

Angiver den vandrette retning for teksten.

ikonet Tekstretning fra venstre mod højre

Tekstretning fra venstre mod højre

Tekst løber oppefra og ned

Bestemmer tekstens lodrette retning.

ikonet Tekstretning fra øverst til nederst

Tekstretning oppefra og ned

Støt os venligst!