Formateringslinje

Formateringslinjen indeholder grundlæggende kommandoer til at foretage manuel formatering.

Angiver om vinduet for Typografier og Formatering skal vises eller skjules. Det er der, du kan tildele og administrere typografier.

Icon Styles

Typografier

Skrifttypenavn

Giver dig mulighed for at vælge et skrifttypenavn fra listen eller indtaste et skrifttypenavn direkte.

Du kan indtaste flere skrifttyper adskilt af semikoloner. LibreOffice bruger hver navngiven skrifttype i rækkefølge, hvis de foregående skrifttyper ikke er tilgængelige.

Ikon

Skrifttypenavn

Skriftstørrelse

Giver dig mulighed for at vælge mellem forskellige skriftstørrelser fra listen eller at indtaste en størrelse manuelt.

Fed

Gør den markerede tekst fed. Hvis markøren er inde i et ord, bliver hele ordet med fed skrift. Hvis markeringen eller ordet allerede er med fed skrift, fjernes formateringen.

Ikonet Fed

Fed

Kursiv

Gør den valgte tekst kursiv. Hvis markøren er inde i et ord, så bliver hele ordet kursiv. Hvis markeringen eller ordet allerede er kursivt, så fjernes formateringen.

Ikonet Kursiv

Kursiv

Understreg

Understreger eller fjerner understregning fra den valgte tekst.

Ikonet Understreg

Understreg

Skriftfarve

Klik for at bruge den aktuelle skriftfarve til de valgte tegn. Du kan også klikke her og så lave en markering for at ændre tekstens farve. Klik på pilen ved siden af ikonet for åbne værktøjslinjen Skriftfarve.

Icon Font Color

Skriftfarve

Venstrejusteret

Justerer indholdet af cellen til venstre.

Icon Align Left

Venstrejusteret

Juster vandret centreret

Centrerer cellens indhold vandret.

Icon Centered

Højrejusteret

Justerer indholdet af cellen til højre.

Icon Align Right

Højrejusteret

Lige margener

Justerer indholdet af cellen til venstre og højre cellekanter.

Icon Justified

Lige margener

Number format: Currency

Applies the default currency format to the selected cells.

From the menu bar:

Choose Format - Number Format - Currency.

From the tabbed interface:

Vælg Hjem.

From the sidebar:

I sidepanelet Egenskaber, gå til panelområdet Talformat.

From toolbars:

Currency Number Format Icon

Number Format: Currency

From the keyboard:

+ Shift + 4

Number format: Percent

Applies the percentage format to the selected cells.

From the menu bar:

Choose Format - Number Format - Percent.

From the tabbed interface:

Vælg Hjem.

From the sidebar:

I sidepanelet Egenskaber, gå til panelområdet Talformat.

From toolbars:

Icon Number Format: Percent

Number Format: Percent

From the keyboard:

+ Shift + 5

Number format: General

Applies the default number format to the selected cells.

From the menu bar:

Choose Format - Number Format - General.

From the tabbed interface:

Vælg Hjem.

From the sidebar:

I sidepanelet Egenskaber, gå til panelområdet Talformat.

From toolbars:

Icon General Number Format

Number Format: General

From the keyboard:

+ Shift + 6

Number Format: Add Decimal Place

Adds one decimal place to the numbers in the selected cells.

Icon Add Decimal Place

Number Format: Add Decimal Place

Number Format: Delete Decimal Place

Removes one decimal place from the numbers in the selected cells.

Icon Delete Decimal Place

Number Format: Delete Decimal Place

Formimdsk indrykning

Klik på ikonet Formindsk indrykning for at reducere den venstre indrykning for det aktuelle afsnit eller celleindholdet og indstille det til det forrige tabulatorstop.

Ikon

Formindsk indrykning

Forøg indrykning

Klik på ikonet Forøg indrykning for at øge indrykningen til venstre for det aktuelle afsnit eller celleindhold og flytte markøren til den næste tabulatorplacering.

Ikon

Forøg indrykning

Kanter

Klik på ikonet Kanter for at åbne Kanter værktøjslinjen, hvor du kan ændre kanten af et arkområde eller et objekt.

Icon Borders

Kanter

Baggrundsfarve

Klik her for at åbne en værktøjslinje hvor du kan vælge en baggrundsfarve for et afsnit. Farven gælder baggrunden for det aktuelle afsnit eller de markerede afsnit.

ikonet Baggrundsfarve

Baggrundsfarve

Juster til toppen

Justerer cellens indhold til den øverste kant af cellen.

Icon Align Top

Juster til toppen

Juster lodret centreret

Centrerer celleindholdet lodret.

Icon Align Center Vertically

Juster lodret centreret

Juster til bunden

Justerer indholdet af cellen til den nederste kant af cellen.

Icon Align Bottom

Juster til bunden

Number Format : Date

Applies the default date format to the selected cells.

From the menu bar:

Choose Format - Number Format - Date.

From the tabbed interface:

Vælg Hjem.

From the sidebar:

I sidepanelet Egenskaber, gå til panelområdet Talformat.

From toolbars:

Icon Number Format : Date

Number Format : Date

From the keyboard:

+ Shift + 3

Number Format: Scientific

Applies the default scientific format to the selected cells.

From the menu bar:

Choose Format - Number Format - Scientific.

From the tabbed interface:

Vælg Hjem.

From the sidebar:

I sidepanelet Egenskaber, gå til panelområdet Talformat.

From toolbars:

Icon Number Format: Scientific

Number Format: Scientific

From the keyboard:

+ Shift + 2

Ekstra ikoner

Hvis understøttelse af CTL er aktiveret, er der to ekstra ikoner.

Venstre mod højre

ikonet Venstre mod højre

Teksten indtastes fra venstre mod højre.

Højre mod venstre

ikonet Højre til venstre

Tekst formateret i et Complex Text Layout (CTL) sprog indtastes fra højre mod venstre.

Støt os venligst!