Værktøjslinjer

Denne delmenu oplister de værktøjslinjer, der er tilgængelige i regneark. Denne overskrift beskriver standardkonfigurationen af værktøjslinjer i LibreOffice.

Standardlinje

Standardlinjen er tilgængelig i alle LibreOffice-programmer.

Formateringslinje

Formateringslinjen indeholder grundlæggende kommandoer til at foretage manuel formatering.

Værktøjslinjen Funktioner

Brug værktøjslinjen Funktioner for at tilgå ofte anvendte kommandoer.

Formellinje

Brug denne linje til at indtaste formler.

Værktøjslinjen Tegning

Værktøjslinjen Dispositionsvisning indeholder de hyppigst anvendte redigeringsværktøjer. Klik på pilen ved siden af et ikon for at åbne en værktøjslinje, som indeholder yderligere kommandoer.

Søgelinjen

Værktøjslinjen Søg kan bruges til hurtigt at søge i LibreOffice-dokumenters indhold.

Værktøjslinjen Billeder

Værktøjslinjen Billede bliver vist, når du indsætter eller markerer et billede i et ark.

Tegneobjektegenskabslinje

Tegneobjektegenskabslinjen for objekter som du vælger i arket, indeholder kommandoer til formatering og justering.

Tekstformateringslinje

Værktøjslinjen Tekstformatering, som vises når cursoren er i et tekst-objekt, fx. en tekstboks eller et tegneobjekt, indeholder formatering og justerings-kommandoer.

Værktøjslinjen Vis udskrift

Værktøjslinjen Vis udskrift vises, når du vælger Filer ▸ Vis udskrift.

Statuslinje

Statuslinjen viser information om det aktuelle ark.

Indsæt

Klik pilen ved siden af ikonet for at åbne Indsæt værktøjslinjen, hvor du kan tilføje grafik og specialtegn til det aktuelle ark.

Værktøjslinjen Klassifikation

Værktøjslinjen Klassifikation indeholder værktøjer med at sikre dokument-håndtering.

Værktøjslinjen Klassifikation indeholder listefelter for at hjælpe med dokumentsikkerheden efter BAF-kategoripolitikken og BAILS-niveauer. LibreOffice tilføjer tilpassede felter under dokumentegenskaberne (Filer ▸ Egenskaber, fanebladet Tilpas egenskaber) for at gemme klassifikationspolitikken som dokument-metadata.

Støt os venligst!