Værktøjslinjer

Denne undermenu viser de værktøjslinjer, som er tilgængelige i regneark.Dette overblik beskriver standard værktøjslinjekonfiguration til LibreOffice.

Standardlinje

Standardlinjen er tilgængelig i alle LibreOffice-programmer.

Formateringslinje

Formateringslinjen indeholder grundlæggende kommandoer til at foretage manuel formatering.

Værktøjslinjen Funktioner

Brug værktøjslinjen Funktioner for at tilgå ofte anvendte kommandoer.

Formellinje

Brug denne linje til at indtaste formler.

Værktøjslinjen Tegning

Værktøjslinjen Dispositionsvisning indeholder de hyppigst anvendte redigeringsværktøjer. Klik på pilen ved siden af et ikon for at åbne en værktøjslinje, som indeholder yderligere kommandoer.

Værktøjslinjen Billeder

Værktøjslinjen Billede bliver vist, når du indsætter eller markerer et billede i et ark.

Tegneobjektegenskabslinje

Tegneobjektegenskabslinjen for objekter som du vælger i arket, indeholder kommandoer til formatering og justering.

Tekstformateringslinje

Værktøjslisten Tekstormatering, som vises, når markøren står på et tekstobjekt, såsom et tekstfelt eller et tegneobjekt, indeholder kommandoer til formatering og justering.

Værktøjslinjen Forhåndsudskrivning

Linjen Vis udskrift vises, når du vælger Filer - Vis udskrift.

Statuslinje

Statuslinjen viser information om det aktuelle ark.

Indsæt

Klik pilen ved siden af ikonet for at åbne Indsæt værktøjslinjen, hvor du kan tilføje grafik og specialtegn til det aktuelle ark.

Klassificeringslinje

Klassificeringslinjen indeholder værktøjer til at sikre dokumenthandlinger.

Værktøjslinjen Klassifikation indeholder rullelister, som hjælper dig med at vælge dokumentets sikkerhedsniveau ifølge BAF-kategori-politikken og BAILS-niveauer. LibreOffice vil tilføje brugerstyrede felter i dokumentets egenskaber (Filer - Egenskaber, fanen Tilpassede Egenskaber) for at gemme klassifikationspolitikken som metadata i dokumentet.

Gå ti menuen Vis - Værktøjslinjer og vælg Klassifikation

Støt os venligst!