Data

Brug menukommandoen Data til at redigere data i det aktuelle ark. Du kan definere områder, sortere og filtrere data, beregne resultater, arrangere data, og oprette pivottabeller.

Sorter

Sorterer de valgte rækker efter betingelserne som du angiver. LibreOffice genkender og vælger automatisk databaseområder.

Sortér stigende

Tekstfelter er sorteret alfabetisk, talfelter bliver sorteret numerisk.

Sortér faldende

Tekstfelter bliver sorteret alfabetisk, talfelter bliver sorteret numerisk.

Autofilter

Filtrerer automatisk det valgte celleområde, og opretter en række rullelister hvor du kan vælge de elementer du vil vise.

Flere Filtre

Viser kommandoer til at filtrere dine data.

Definér område

Angiver et databaseområde baseret på de markerede celler i dit ark.

Vælg område

Markerer et databaseområde, som du angav under Data ▸ Definér område.

Opdatér område

Opdaterer et dataområde, som er indsat fra en ekstern database. Data i arket opdateres til at svare til data i den eksterne database.

Pivottabel

En pivottabel giver en opsummering af store mængder af data. Du kan efterfølgende omarrangere pivottabellen for at se forskellige opsummeringer af de samme data.

Beregn

Kommandoer til beregning af formelceller.

Validitet

Angiver hvilke data der er gyldige for en valgt celle eller et valgt celleområde.

Subtotaler

Beregner subtotaler for de kolonner, som du vælger. LibreOffice bruger funktionen SUM til automatisk at beregne værdier for subtotal og sluttotal i et markeret område. Du kan også bruge andre funktioner til at udføre beregningen. LibreOffice genkender automatisk et defineret databaseområde, når du placerer markøren i det.

Formular

Dataindtastningsformular er et redskab til at lette dataindtastning i regneark. Med dataindtastningsformularen kan du indtaste, redigere og slette poster (eller rækker) med data og undgå vandret rulning, når tabellen har mange kolonner eller når nogle kolonner er meget brede.

Strømme

oprette ubrudte datastrømme til regneark.

XML kilde

Importer XML-data til et regneark.

Multiple beregninger

Anvender den samme formel i forskellige celler, men med forskellige parameterværdier.

Tekst til kolonner

Åbner dialogen Tekst til kolonner, hvor du kan indtaste indstillinger til at strække indholdet af valgte celler over flere celler.

Konsolidér

Kombinerer data fra en eller flere uafhængige celleområder og beregner et nyt område ved at bruge funktionen, som du angiver.

Gruppe og disposition

Du kan oprette en disposition for dine data og gruppere rækker og kolonner, så du med et enkelt klik kan folde grupperne sammen og ud.

Statistik

Brug datastatistik i Calc til at udføre kompliceret analyse af data

Støt os venligst!