Data

Brug menukommandoen Data til at redigere data i det aktuelle ark. Du kan definere områder, sortere og filtrere data, beregne resultater, arrangere data, og oprette pivottabeller.

Sorter

Sorterer de valgte rækker efter betingelserne som du angiver. LibreOffice genkender og vælger automatisk databaseområder.

Sorter stigende

Tekstfelter er sorteret alfabetisk, talfelter bliver sorteret numerisk.

Sorter faldende

Tekstfelter bliver sorteret alfabetisk, talfelter bliver sorteret numerisk.

Autofilter

Filtrerer automatisk det valgte celleområde, og opretter en række rullelister hvor du kan vælge de elementer du vil vise.

Flere Filtre

Viser kommandoer til at filtrere dine data.

Definer område

Angiver et databaseområde baseret på de markerede celler i dit ark.

Vælg område

Markerer et databaseområde, som du angav under Data - Definer område.

Opdater område

Opdaterer et dataområde, som er indsat fra en ekstern database. Data i arket opdateres til at svare til data i den eksterne database.

Pivottabel

En pivottabel giver en opsummering af store m√¶ngder af data. Du kan efterf√łlgende omarrangere pivottabellen for at se forskellige opsummeringer af de samme data.

Beregn

Kommandoer til at beregne formelceller.

Validitet

Angiver hvilke data der er gyldige for en valgt celle eller et valgt celleområde.

Subtotaler

Beregner subtotaler for de kolonner, som du v√¶lger. LibreOffice bruger funktionen SUM til automatisk at beregne v√¶rdier for subtotal og sluttotal i et markeret omr√•de. Du kan ogs√• bruge andre funktioner til at udf√łre beregningen. LibreOffice genkender automatisk et defineret databaseomr√•de, n√•r du placerer mark√łren i det.

Formular

Dataindtastningsformular er et redskab til at lette dataindtastning i regneark. Med dataindtastningsformularen kan du indtaste, redigere og slette poster (eller rækker) med data og undgå vandret rulning, når tabellen har mange kolonner eller når nogle kolonner er meget brede.

Str√łmme

oprette ubrudte datastr√łmme til regneark.

XML kilde

Importer XML-data til et regneark.

Flere handlinger

Anvender den samme formel i forskellige celler, men med forskellige parameterværdier.

Tekst til kolonner

Åbner dialogen Tekst til kolonner, hvor du kan indtaste indstillinger til at strække indholdet af valgte celler over flere celler.

Konsolidér

Kombinerer data fra en eller flere uafhængige celleområder og beregner et nyt område ved at bruge funktionen, som du angiver.

Gruppe og disposition

Du kan oprette en disposition for dine data og gruppere rækker og kolonner, så du med et enkelt klik kan folde grupperne sammen og ud.

Statistik

Brug datastatistik i Calc til at udf√łre kompliceret analyse af data

St√łt os venligst!