Formater

Menuen Formater indeholder kommandoer til formatering af valgte celler, objekter og celleindhold i dit dokument.

Tekst

Åbner en undermenu, hvor du kan vælge kommandoer til tekstformatering.

Align Text

Set the alignment options for the current text paragraph in its container.

Number Format

Default number formats

Nulstil direkte formatering

Fjerner direkte formatering fra markeringen.

Celler

Giver dig mulighed for at angive et udvalg af formateringsindstillinger og anvende attributter til de valgte celler.

Række

Sætter rækkehøjden og skjuler eller viser valgte rækker.

Kolonne

Sætter kolonnebredden og skjuler eller viser udvalgte kolonner.

Ark

Giver arket et navn og skjuler eller viser valgte ark.

Flet og opdel celler

Du kan vælge et celleområde og derefter flette cellerne sammen til enkelt celle. Modsat kan du også tage en tidligere fletttet celle og opdele den i individuelle celler igen.

Sidetypografi

Ă…bner en dialog, hvor du kan angive fremvisningen af alle sider i dit dokument.

UdskriftsomrĂĄder

Administrerer udskriftsomrĂĄder. Kun celler indenfor udskriftsomrĂĄderne bliver udskrevet.

Tegn

Ændrer skrifttypen og skrifttypens formatering for de valgte tegn.

Afsnit

Ændrer formatet som for eksempel indrykning og justering for det aktuelle afsnit.

Autoformat

Brug denne kommando for at tildele et Autoformat til et valgt arkomrĂĄde eller for at definere dine egne Autoformater.

Betinget formatering

Use Conditional Formatting to define range-based conditions that determine which cell style will be applied to each cell in a given range based on its contents.

Anchor

Shows anchoring options for the selected object.

Juster objekter

Justerer valgte objekter i forhold til hinanden.

Align Text

Set the alignment options for the current text paragraph in its container.

Arranger

Ændrer stablingsrækkefølgen på de(t) markerede objekt(er).

Spejlvend

Spejlvender det markerede objekt vandret eller lodret.

Grupper

Grupper holder valgte objekter sammen, sĂĄ de kan flyttes eller formateres som et enkelt objekt.

Grafik

Ă…bner en undermenu til redigering af det valgte objekts egenskaber.

Kontrolelement

Ă…bner en dialog til redigering af et markeret kontrolelements egenskaber.

Formular

i denne dialog kan du blandt andet angive datakilden og hændelserne for hele formularen.

Støt os venligst!