Indsæt

Menuen Indsæt indeholder kommandoer til indsættelse af nye elementer, så som billeder, tekstfelter, objekter, medier, cellenavne og meget mere i det aktuelle ark.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Diagram

Indsætter et diagram.

Sparklines

Sparklines are small data charts displayed inside a cell.

Pivottabel - Marker kilde

Åbner en dialog hvor du kan vælge kilden til din pivottabel, og derefter oprette tabellen.

Medier

Undermenuen præsenterer forskellige kilder, som et billede, audio eller video kan indsættes fra.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Figur

Denne undermenu indeholder almindelige figurer såsom en linje, cirkel, trekant og kvadrat eller en symbolfigur som et smilende ansigt, hjerte og blomst, som kan indsættes i dokumentet-

Funktion

Åbner Funktionsguiden, som hjælper dig med at oprette formler interaktivt.

Navngivne områder og udtryk

Giver dig mulighed for at navngive forskellige sektioner i dit regnearksdokument. Ved at navngive forskellige sektioner kan du nemt navigere i regnearksdokumentet og finde specifik information.

Tekstfelt

Tegner et tekstfelt med vandret tekstretning der, hvor du trækker i det aktuelle dokument. Træk et tekstfelt til den størrelse, som du vil, hvor som helst i dokumentet og skriv eller indsæt så din tekst. Roter tekstfeltet for at få roteret tekst.

Kommentar

Indsætter en kommentar omkring den markerede tekst, præsentationsdias, tegnede side eller på det aktuelle regnearks markørplacering.

Flydende ramme

Indsætter en flydende ramme i det aktuelle dokument. Flydende rammer bruges i HTML-dokumenter til at vise indhold fra en anden fil.

Fontwork

Åbner dialogen Fontwork, hvorfra du kan indsætte typograferet tekst, som ikke er mulig med standard skrifttypeformatering, i dit dokument.

Hyperlink

Åbner en dialogboks, der gør det muligt at oprette og redigere hyperlinks.

Specialtegn

Lader en bruger indsætte tegn fra symbolområdet i de installerede skrifttyper.

Formateringsmærke

Åbner en undermenu for at indsætte specielle formateringsmærker som hårdt mellemrum, blød og hård bindestreg.

Dato

Indsætter den aktuelle dato i cellen.

Tidspunkt

Indsætter det aktuelle klokkeslæt i cellen.

Felt

Åbner en undermenu til valg af dato, arknavn eller dokumenttitel i cellen.

Sidehoved/Sidefod

Giver dig mulighed for at definere og formatere side-hoveder og -fødder.

Formularkontrol

Denne undermenu indeholder formularkontrolelementer såsom en tekstboks, afkrydsningsfelt, indstillingsknap og en listeboks, som kan indsættes i dokumentet.

Signaturlinje

Indsæt et grafikfelt, der repræsenterer en signaturlinje, i dokumentet.

Støt os venligst!