Indsæt

Menuen Indsæt indeholder kommandoer til indsættelse af nye elementer, så som billeder, tekstfelter, objekter, medier, cellenavne og meget mere i det aktuelle ark.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Chart

Inserts a chart based on data from a cell or table range or with default data.

Sparklines

Opens the Sparklines Properties dialog to define sparklines properties.

Pivot Table

Åbner en dialog hvor du kan vælge kilden til din pivottabel, og derefter oprette tabellen.

Medier

Undermenuen præsenterer forskellige kilder, som et billede, audio eller video kan indsættes fra.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Figur

Denne undermenu indeholder almindelige figurer såsom en linje, cirkel, trekant og kvadrat eller en symbolfigur som et smilende ansigt, hjerte og blomst, som kan indsættes i dokumentet-

Funktion

Åbner Funktionsguiden, som hjælper dig med at oprette formler interaktivt.

Insert Name

Inserts a defined named cell range at the current cursor's position with the Paste Names dialog.

Text Box

Draws a text box with horizontal text direction where you drag in the current document. Drag a text box to the size you want anywhere in the document, and then type or paste your text. Rotate the text box to get rotated text.

Comment

Indsætter en kommentar omkring den markerede tekst, præsentationsdias, tegnede side eller på det aktuelle regnearks markørplacering.

Fontwork

Åbner dialogen Fontwork, hvorfra du kan indsætte typograferet tekst, som ikke er mulig med standard skrifttypeformatering, i dit dokument.

Hyperlink

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Specialtegn

Lader en bruger indsætte tegn fra symbolområdet i de installerede skrifttyper.

Formateringsmærke

Opens a submenu to insert special formatting marks like no-break space, soft hyphen, and zero-width space.

Date

Inserts the current date in the cell.

Time

Inserts the current time in the cell.

Field

Opens a submenu for selecting the date, sheet name or document title in the cell.

Headers and Footers

Defines or formats a header or footer for the page style in use.

Formularkontrol

Denne undermenu indeholder formularkontrolelementer såsom en tekstboks, afkrydsningsfelt, indstillingsknap og en listeboks, som kan indsættes i dokumentet.

Signaturlinje

Indsæt et grafikfelt, der repræsenterer en signaturlinje, i dokumentet.

Støt os venligst!