Vis

Denne menu indeholder kommandoer til at styre skærmvisningen af dokumentet.

Normal

Viser det almindelige udseende for arket.

Sideskift

Brugerflade

Åbner dialogen Vælg din foretrukne Brugerflade, for at du kan vælge brugerflade-layout til LibreOffice.

Værktøjslinjer

Åbner en undermenu til at vise og skjule værktøjslinjer. En værktøjslinje indeholder ikoner og indstillinger, der giver dig hurtig adgang til LibreOffice-kommandoer.

Formellinje

Viser eller skjuler formellinjen, som bruges til indtastning og redigering af formler. Formellinjen er det vigtigste værktøj, når der arbejdes med regneark.

Statuslinje

Viser eller skjuler statuslinjen ved den nederste kant af vinduet.

Kolonne- og rækkeoverskrifter

Viser kolonne- og rækkeoverskrifter.

Vis Gitterlinjer

SlĂĄ gitterlinjer til/fra for det aktuelle ark.

Gitter og hjælpelinjer

Skift synlighed af gitterpunkter og hjælpelinjer som hjælp til flytning af objekter og præcis positionering på det nuværende ark.

Fremhæve værdier

Viser celleindhold med forskellige farver, afhængig af indholdstypen.

Vis formel

Viser cellens formel i stedet for det beregnede resultat.

Kommentarer

Vis cellekommentarer i det aktuelle regnearksdokument.

Opdel vindue

Opdeler det aktuelle vindue ved det øverste venstre hjørne af den aktive celle.

Frys rækker og kolonner

Opdeler arket i det øverste venstre hjørne af den aktive celle og området ovenfor til venstre kan ikke længere rulles.

Frys celler

Fryder den første kolonne eller den første række i det aktuelle regneark.

Sidepanel

Sidepanelet er en lodret grafisk brugergrænseflade som primært tilbyder kontekstafhængige egenskaber, typografier, dokumentnavigation og galleri.

Typografier

Brug Typografier og formatering i sidepanelet til at tildele typografier til celler og sider. Du kan tilknytte typografier, ændre eksisterende typografier eller oprette nye typografier.

Galleri

Åbner gallerivinduet i sidepanelet, hvor du kan vælge et billede eller et lydklip og indsætte det i dit dokument.

Navigator

Aktiverer og deaktiverer Navigator. Navigator er etvindue, der kan fastgøres.

Funktionsliste

Denne kommando åbner dækket Funktionsliste i Sidepanelet, som viser alle funktioner, der kan indsættes i dit dokument.

Datakilder

Viser databaserne, der er registreret i LibreOffice og lader dig administrere indholdet af databaserne.

Fuldskærm

Viser eller skjuler menuerne og værktøjslinjerne i Writer eller Calc. For at forlade fuldskærmstilstand skal du klikke på knappen Fuldskærm eller trykke på Esc-tasten.

Zoom

Reducerer eller forstørrer skærmvisningen af LibreOffice

Støt os venligst!