Vis

Denne menu indeholder kommandoer til at kontrollere visningen af dokumentet på skærmen, til at ændre brugerfladen og til at få adgang til sidepanelerne.

Normal View

Displays the normal layout view of the sheet.

Page Break

Display the page breaks and print ranges in the sheet.

Brugerflade

Opens the Select Your Preferred User Interface dialog to let you choose the user interface layout for LibreOffice.

Værktøjslinjer

Åbner en undermenu til at vise og skjule værktøjslinjer. En værktøjslinje indeholder ikoner og indstillinger, der giver dig hurtig adgang til LibreOffice-kommandoer.

Formellinje

Viser eller skjuler formellinjen, som bruges til indtastning og redigering af formler. Formellinjen er det vigtigste værktøj, når der arbejdes med regneark.

Statuslinje

Viser eller skjuler statuslinjen ved den nederste kant af vinduet.

View Headers

Viser kolonne- og rækkeoverskrifter.

View Grid Lines

Toggle the visibility of grid lines for the current sheet.

Gitter og hjælpelinjer

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current page.

Fremhæve værdier

Viser celleindhold med forskellige farver, afhængig af indholdstypen.

Hidden Row/Column Indicator

Toggles the display of tic marks where columns or rows are hidden.

Show Formula

Display the cell formula expression instead of the calculated result.

Show or hide a document's comments and replies to them.

Opdel vindue

Opdeler det aktuelle vindue ved det øverste venstre hjørne af den aktive celle.

Frys rækker og kolonner

Opdeler arket i det øverste venstre hjørne af den aktive celle og området ovenfor til venstre kan ikke længere rulles.

Frys celler

Fryder den første kolonne eller den første række i det aktuelle regneark.

Sidepanel

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, media gallery and more features.

Typografier

Brug Typografier og formatering i sidepanelet til at tildele typografier til celler og sider. Du kan tilknytte typografier, ændre eksisterende typografier eller oprette nye typografier.

Galleri

Åbner gallerivinduet i sidepanelet, hvor du kan vælge et billede eller et lydklip og indsætte det i dit dokument.

Navigator

Aktiverer og deaktiverer Navigator. Navigator er etvindue, der kan fastgøres.

Funktionsliste

Denne kommando åbner dækket Funktionsliste i Sidepanelet, som viser alle funktioner, der kan indsættes i dit dokument.

Datakilder

Viser databaserne, der er registreret i LibreOffice og lader dig administrere indholdet af databaserne.

Fuldskærm

Viser eller skjuler menuerne og værktøjslinjerne i Writer eller Calc. For at forlade fuldskærmstilstand skal du klikke på knappen Fuldskærm eller trykke på Esc-tasten.

Zoom

Opens a submenu with several zoom factors and commands.

Støt os venligst!