Menuer

De følgende menukommandoer er tilgængelige for regneark.

Noteikon

Det vindue, som indeholder det dokument, du vil arbejde med, skal være valgt for at du kan bruge menukommandoerne. Tilsvarende skal du markere et objekt i dokumentet for at bruge de menukommandoer, der er knyttet til objektet.


Advarselsikon

Menuerne afhænger af sammenhængen. Det betyder, at de menupunkter er tilgængelige, som er relevante for det arbejde der for øjeblikket bliver udført. Hvis markøren er placeret i en tekst, så er alle disse menupunkter er tilgængelige, som er nødvendige for redigere teksten. Hvis du har markeret grafik i et dokument, kan du se alle de menupunkter, der kan bruges at redigere grafik.


Filer

Disse kommandoer gælder for det aktuelle dokument. Åbn et nyt dokument eller luk programmet.

Rediger

Denne menu indeholder kommandoer til at redigere indholdet i det aktuelle dokument.

Vis

Denne menu indeholder kommandoer til at styre skærmvisningen af dokumentet.

Indsæt

Menuen Indsæt indeholder kommandoer til indsættelse af nye elementer, så som billeder, tekstfelter, objekter, medier, cellenavne og meget mere i det aktuelle ark.

Formater

Menuen Formater indeholder kommandoer til formatering af valgte celler, objekter og celleindhold i dit dokument.

Ark

Denne menu indeholder kommandoer til at ændre og håndtere et ark og dets elementer.

Data

Brug menukommandoen Data til at redigere data i det aktuelle ark. Du kan definere omrĂĄder, sortere og filtrere data, beregne resultater, arrangere data, og oprette pivottabeller.

Funktioner

Menuen funktioner indeholder kommandoer til stavekontrol, til sporing af cellereferencer, til at finde fejl og til at definere scenarier.

Vindue

Indeholder kommandoer til manipulering og visning af dokumentvinduer.

Hjælp

Hjælpemenuen giver dig mulighed for at starte og styre hjælpesystemet i LibreOffice.

Støt os venligst!