19xx/20xx år

Året i et datoelement er ofte indtastet som to cifre. Internt er året administreret af LibreOffice som fire cifre, sådan at beregningen på forskellen fra 1/1/99 til 1/1/01, korrekt resulterer i to år.

Dette betyder, at hvis du indtaster datoen 1/1/30 eller senere, bliver den behandlet internt som 1/1/1930 eller senere. Alle mindre tocifrede årstal henregnes til århundredet 20xx. For eksempel bliver 1/1/20 konverteret til 1/1/2020.

Støt os venligst!