Indsætte eksterne data i tabel (webforespørgsel)

Ved hjælp af importfilteret Websideforespørgsel (LibreOffice Calc) kan du indsætte tabeller fra HTML-dokumenter i et Calc-regneark.

Du kan bruge den samme metode til at indsætte områder defineret ved navn fra et Calc eller Microsoft Excel regneark.

De følgende metoder til indsættelse er tilgængelige:

Indsæt ved hjælp af dialog

  1. Placer cellemarkøren ved den celle hvor det nye indhold vil blive indsat.

  2. Vælg Ark ▸ Eksterne links. Dette åbner dialogen Eksterne data.

  3. Indtast URL'en til HTML-dokumentet eller navnet på regnearket. Tryk Enter, når du er færdig. Klik på knappen ... for at åbne en filvalgsdialog.

  4. I den store rulleliste i dialogen skal du markere de navngivne områder eller tabeller, du vil indsætte.

  5. Du kan også angive, at områderne eller tabellerne skal opdateres for hver n sekunder.

Importfilteret kan løbende oprette navne for celleområder. Så meget formatering som muligt beholdes, mens filteret internt ikke indlæser billeder.

Indsæt med Navigator

  1. Åbn to dokumenter: det LibreOffice Calc regneark hvor de eksterne data skal indsættes (måldokument), og dokumentet hvor de eksterne data findes (kildedokument).

  2. Åbn Navigator i måldokumentet.

  3. I nederste kombinationsfelt af Navigatoren skal du markere kildedokumentet. Nu viser Navigator områdenavne og databaseområder eller tabellerne indeholdt i kildedokumentet.

  4. Marker Indsæt som kæde træktilstand i Navigator Ikon.

  5. Træk de ønskede eksterne data fra Navigatoren ind i måldokumentet.

Hvis du har indlæst et HTML-dokument med filteret Websideforespørgsel som kildedokumentet, finder du tabellerne i Navigatoren, navngivet fortløbende fra "HTML_tabel1" fremefter, og også to områdenavne som er blevet oprettet:

Redigering af de eksterne data

Støt os venligst!